Rendelkezés a várt örökségről

A rendelkezés a várt örökségről a végintézkedési forma egyik fajtája. A végintézkedés gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a végrendeletet és a halál esetére létrejövő szerződéses formákat (rendelkezés a várt örökségről, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás).

Kik és mikor rendelkezhetnek a várt örökségről?

Az örökhagyó leszármazói, azaz gyermekei, unokái, dédunokái egymás között az örökhagyó életében is köthetnek szerződést a várt örökségük tárgyában. Fontos, hogyha az örökhagyó leszármazói az örökhagyó halála után, azaz az örökség megnyílásakor kötnek ilyen szerződést, akkor azt osztályos egyezségnek nevezzük.

Mi indokolja a rendelkezést a várt örökségről szerződést?

A leszármazók közti vagyoni különbség indokolhatja, és ekkor a rendelkezés a várt örökségről szerződésben az egyik leszármazó a másiktól vagyoni juttatást kaphat, amelynek lehet részben vagy egészben ellenértéke a várható öröksége.

Szükséges visszterhesség ennél a szerződésnél?

Nem szükséges visszterhesség, ingyenesen is átruházható a törvényes örökrészi hányad a másik leszármazóra.

Milyen érvényességi feltételei vannak a rendelkezés a várt örökségről?

  • Az öröklés rendjét a törvény határozza meg, azaz az örökhagyó ne éljen a végintézkedés lehetőségével, vagy ha élt vele, akkor a végintézkedése érvénytelen vagy hatálytalan legyen;
  • A leszármazó (gyermek, unoka, dédunoka) ne essen ki az öröklésből, azaz először is élje túl az örökhagyót és más kiesési ok (aki az örökségre érdemtelen, akit az örökhagyó kizárt vagy kitagadott, aki lemondott az örökségről, aki az örökséget visszautasította) sem álljon fel;
  • Legyen hagyaték, amelyet örökölnek, s az örökhagyó vagyonát még ne élje fel, ne adományozza másoknak.

Milyen egyéb érvényességi feltételei vannak a rendelkezés a várt öröklésről szerződésnek?

A szerződést írásba kell foglalni.

Mikor szűnik meg a rendelkezés a várt örökségről szerződés?

Ha a leszármazó, aki átruházza a másikra a törvényes örökrészét vagy annak egy részét, előbb hal meg, mint az örökhagyó, vagy más okból esik ki az öröklésből, akkor ezek a tények a rendelkezést a várt örökségről szerződést lehetetlenítik, és a szerződés megszűnik, s a kapott vagyonnal a lehetetlenülés szabályai szerint felel a másik fél.

Ha rendelkezni szeretnének a várt örökségről, kérem, keressék fel ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az Önök rendelkezésére!