Megbízási díjak

Ügyvédi munkadíj általánosságban

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően, a konkrét ügy ismeretében adható. A jogi képviselő munkadíjának tarifájára, a munkadíjak nagyságára nincsen jogszabályi vagy egyéb előírás, ügyvédi kamarai ajánlás vagy bármely más állásfoglalás.

Az ügyvédi munkadíj mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik. Ennek megfelelően a díj nagyságára az első konzultációt követően szoktunk ajánlatot tenni, ugyanis az ügy pontos ismeretének hiányában nem lehet előzetesen megjósolni, hogy mennyi ideig tart az ügy szakszerű megoldása, mennyi munka szükséges az ügy ellátásához, hány tárgyalási forduló várható az ügy befejezéséig.

A megbízási díj

két elemből tevődik össze: ügyvédi munkadíjból és költségekből. Az ügyvéd munkadíja, honoráriuma nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásainkat. A készkiadások (költségek) olyan az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például a nagy távolságra történő vidéki utazás költsége, a felmerült szállásköltség, stb.
Ügyvédi Irodánk kiemelten ügyel arra, hogy ügyfelei részére a legköltségkímélőbb jogi megoldásokat javasolja.

Ügyvédi Irodánk jelenlegi és leendő ügyfeleit előzetesenrészletesen és teljes körűen tájékoztatjuk az ügy ellátásáért igényelt ügyvédi munkadíj pontos összegéről.

Díjpolitikánk alapja, hogy az Ügyvédi Iroda ügyfeleinek folyamatosan és mindig pontosan tudniuk kell, hogy az igénybe vett ügyvédi szolgáltatásokért mennyit kell fizetniük. Az Ügyvédi Iroda ezzel kívánja elkerülni, hogy a szükségesnél többször kényszerüljünk anyagi jellegű kérdéseket egyeztetni, mert megítélésünk szerint ez nem szolgálja az ügyvéd és ügyfele közötti bizalmi viszony elmélyülését és a zavartalan szakmai együttműködést.

Ügyvédi Irodánknál az első konzultáció minden ügyben – az idegen nyelvű jogi tanácsadás kivételével – 40.000 forintba kerül, ahol a probléma feltárására és a megoldási lehetőségek körvonalazására, valamint a várható költségek meghatározására kerül sor.

Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, mely megállapodást még az ügy intézésének megkezdése előtt írásba foglaljuk.

Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

Az ügyvédi munkadíj az ügy természetétől függően eseti megbízás esetén lehet:

Fix díjas

Előre meghatározott nem egyedi feladatok ellátását Ügyvédi Irodánk előre meghatározott árakon nyújt. Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság alapításának ügyvédi munkadíja fix összegű és előre meghatározott, hiszen nem egyedi feladat elvégzéséről van szó. Ezekben az esetekben azért alkalmazható a fix díj, mert az ügyvéd munkaideje előre kalkulálható, cégalapítás vagy cégmódosítás esetén nem egy probléma megoldása a megbízás tárgya, ilyenkor az ügyvéd szellemi kreativitása is kevésbé van igénybe véve.

Százalékban meghatározott

Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése, ellenjegyzése esetén
az ügyvédi munkadíj összege az ingatlan értékének egy meghatározott százaléka, mely tartalmazza a földhivatali ügyintézést.

Óradíjas

Óradíjaink egységesek, soha nem alkalmazunk ügyfeleink között eltérő mértékű óradíjakat. A pontos elszámolás alapját a precíz adminisztráció teremti meg. Az ügyben eljáró ügyvéd által elvégzett minden részmunkáról kimutatást készítünk. Elektronikusan rögzítjük az ügyre fordított munka teljesítményeket, mely kimutatást ügyfeleinknek a számla mellékleteként csatoljuk. Óradíjban történt megállapodás esetén ügyfeleinket tájékoztatjuk az előreláthatóan a megbízásra fordítandó időről.

Egyedi díjas

Egy meghatározott egyedi, konkrét ügy vagy feladat elvállalása előre megállapodott áron. Büntetőügyekben előnyben részesítjük az egyösszegű, egyedi díjas díjazási formát, mely magában foglalja az első rendőrségi kihallgatástól a jogerős ítéletig tartó időszakra történő terhelti képviseletet. Az összeg magában foglalja a gyanúsítotti és a tanúkihallgatásokon való részvételt, az ügyvédi beszélőkön való megjelenést, a rendszeres látogatást, és a bíróság előtti képviseletet.

Gazdasági társaságok, vállalkozók és gazdálkodó szervezetek részére az eseti megbízások díjainál jóval kedvezőbb, a megbízó tevékenységének volumenétől, a megbízó által igényelt, székhelyen történő rendszeres helyszíni ügyintézés időtartamától függő, egyedileg kialakított havi átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor.

​​​Tekintettel arra, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzata nem tiltja az ügyvédi honlapon nyilvánosságra hozni az egyes díjtételeket a fenti, általános tájékoztatás mellett közzétesszük a leggyakoribb ügytípusokban alkalmazott ügyvédi munkadíjainkat.​

Legtöbb ügyvéd – különböző indokokra hivatkozással – kerüli az ügyvédi munkadíjnak honlapon való közzétételét. Mi úgy gondoljuk, hogy az ügyvédi szolgáltatás igénybevételénél, mint bármely más szolgáltatás esetében, az ügyeit gondosan intéző ügyfél körültekintően, legtöbbször interneten tájékozódik a szóban forgó szolgáltatás várható költségeiről. Etikai kötelességünknek érezzük, hogy elősegítsük az ügyfél tájékozódását a munkadíjainkról történő lehető legteljesebb felvilágosítással. Hitvallásunk az, hogy az ügyvédi munkadíjakról tájékoztatást adni az ügyvédnek kötelezettsége, csak így kezdődhet el egy kölcsönös bizalom az ügyvéd és ügyfele között, ami az eredményes ügyvédi munkához nélkülözhetetlen. Nem eltitkolt célunk az, hogy eloszlassuk azt az elterjedt vélekedést, hogy ügyvédhez fordulni drága és megfizethetetlen dolog. Tapasztalataink azt mutatják, hogy éppen az idejében igénybe vett ügyvédi szolgáltatással tudják az ügyfelek megelőzni a nagyobb költségeket. Ha olyan ügyvédi munkadíjra kíváncsi, amit esetleg nem tüntettük fel, vagy ajánlatot szeretne kérni egy konkrét jogi problémára, hívjon minket elérhetőségeiken vagy írjon nekünk üzenetet!


Jogi tanácsadás díja

A jogi tanácsadás a leghatékonyabb eszköz a komolyabb vesztességek megelőzésére. Jogi tanácsot időben érdemes kérni nem pedig a baj bekövetkezése után. Ügyvédi Irodánkban a  jogi tanácsadás (jogi konzultáció) díjköteles, melynek összege 40.000 Ft/megkezdett óra. Az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadás, azaz a személyes konzultáció, mint a nevéből is kitűnik csak személyesen vehető igénybe.

A jogi tanácsadás

az ügyvéd és ügyfél első találkozása, melynek során az ügyvéd megismerheti az ügy valamennyi részletét, további releváns információk megismerése végett kérdéseket tesz fel az ügyfélnek, megvizsgálja és tanulmányozza az ügyben keletkezett iratokat. A jogi tanácsadás idősorrendben megelőzi az ügyvédnek adott megbízást, a kettő azonban nem feltételezi egymást. A jogi tanácsadás igénybevétele nem feltételezz ügyvédi megbízást, a jogi konzultációhoz nem feltétlenül kapcsolódik egy későbbi ügyvédi megbízás létrejötte. Előfordul, hogy az ügyfél csak azért veszi igénybe jogi tanácsadási szolgáltatásunkat, mert lehetőségeivel, jogi helyzetével, kilátásaival szeretne tisztában lenni. Mivel nem minden ügyben van ügyvédkényszer az is előfordulhat, hogy az ügyfél saját magát kívánja képviselni, de kezdeti vagy akár folyamatos iránymutatásra van szüksége.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves látogatónkat és leendő ügyfelünket, hogy nem áll módunkban jogi tanácsot adni sem telefonon sem emailben.


Ügyvédi díj ingatlanügyekben

Ingatlan adásvételi szerződés

Alapdíjak

 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása készpénzes ingatlanvásárlás esetén: 0,5%, de min.80.000 Ft
 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása nem készpénzes ingatlanvásárlás [Bankhitel, Bankkölcsön, Fundamenta, részletekben történő adásvétel, munkáltatói kölcsön, stb.] esetén: 0,5%-0,75% között, de min. 100.000 Ft
Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező ingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel történő átruházására vonatkoznak. Ettől eltérő feltételek esetén a munkadíj megállapítása egyedileg történik, de a munkadíj – több nyelvű ingatlan adásvételi szerződés kivételével – az 1%-ot nem haladja meg.

Pótdíjak

 • Ingatlan adásvételi előszerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése esetén: +0,3%, de min. 50.000 Ft pótdíj.
 • Ingatlan adásvételi szerződés utólagos módosítása (szerződésmódosítás) az ügyfél vagy bankja kérésére, illetve hibájából: +0,2%, de min. 40.000 Ft pótdíj módosításonként.
 • Ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó ügyvédi pénzletét kezelése: az ügyvéd által kezelt pénzletét összegének 1%-a
 • Ingatlan tehermentesítése nem tehermentes Ingatlan esetén: 0,1% – 0,5% pótdíj teher jellegétől [jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, stb.] függően

Egyéb költségek

Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatban az ügyvédi munkadíjon felül a vevőt terheli a földhivatalnak fizetendő eljárási díj és a tulajdoni lap beszerzésének költsége.

 • Az adásvételi szerződés földhivatalba történő benyújtásakor a földhivatali ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni az illetékes földhivatalnak. A hatályos jogszabályok szerint ennek összege ingatlanonként 6.600 Ft. Ezen összeget szerződéskötéskor el szoktuk kérni az ügyféltől, viszont az nem az ügyvédnek jár, az ügyfél bárkihez megy ugyanezzel a költséggel kell számolnia. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért a földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat készpénzben kell befizetni a földhivatal pénztárában, ahol a számlát az ügyfél nevére kérjük kiállítani.
 • Tulajdoni lap beszerzésének költsége: 5.000 Ft

Ingatlan bérleti szerződés

 • Ügyvédi munkadíj lakóingatlan esetében: az egyhavi bérleti díj összegének fele, de minimum 50.000 Ft. A díj tartalmazza a lakás bérleti szerződés megszerkesztésének és ügyvédi ellenjegyzésének díját.
 • Ügyvédi munkadíj nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetében: egyhavi bérleti díj összege, de minimum 100.000 Ft. A díj tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszerkesztését és ügyvédi ellenjegyzését.

Ügyvédi díj cégügyekben

Cégalapítás

Cégügyekben alapvetően kétféle eljárásról beszélhetünk a hagyományos és egyszerűsített eljárásról. Tudni kell azt, hogy az egyszerűsített cégeljárás keretében egy – a cégtörvény mellékletében található – iratmintát alkalmazunk, amelyben csak a társaság alapadatainak megadására van lehetőség. Különleges megállapodásokat (pl. korlátozások, egyéb megállapodásokat) az iratmintába nem lehet beletenni. Ha ilyen kívánsága van, akkor is szívesen rendelkezésére állunk, de ez esetben nem egyszerűsített eljárás keretében hozzuk létre a társaságot, hanem hagyományos eljárás keretében.

Az egyszerűsített cégeljárás előnye és hátránya


Előnye: olcsóbb és rövidebb a bejegyzési idő. Hátránya: különleges megállapodásoknak, részletszabályoknak nincs helye. Semmi különbség nincsen az egyszerűsített és a hagyományos úton létrehozott társaság között. Mindkét esetben ugyanolyan jogképes társaság jön létre, amelyekre egyező jogi szabályozás vonatkozik.

Cégalapítás díja egyszerűsített cégeljárásban

 • Kft. alapítás egyszerűsített cégeljárásban: 80.000 Ft
 • Zrt. alapítás egyszerűsített cégeljárásban: 250.000 Ft

Cégalapítás díja hagyományos cégeljárásban

 • Kft. alapítás hagyományos cégeljárásban: 120.000 Ft
 • Zrt. alapítás hagyományos cégeljárásban: 500.000 Ft

Cégmódosítás díja

 • Kft. módosítás: 60.000 Ft – 500.000 Ft munkától függően
 • Zrt. módosítás: 150.000 Ft – 1.000.000 Ft munkától függően

Perköltség főbb elemei

Pereskedni nem olcsó. Minden per szükségszerűen különféle költségekkel jár. A pereskedéssel, a felek pervitelével kapcsolatban felmerülő költségeket nevezzük perköltségnek. A perfolytatásnak perköltség vonzata van. Ezek a költségek többnyire kiadás formájában merülnek fel. A pervitel szempontjából a perköltség és költség szinonim fogalmak; továbbiakban felváltva használjuk őket. A pervitelével kapcsolatban felmerült költségeket függetlenül attól, hogy a bíróság előtt vagy a bíróságon kívül merültek fel perköltségnek kell tekinteni.

Bíróságon kívüli költségek


lehetnek olyan költségek, amelyek a per előkészítésével kapcsolatban merültek fel, ilynek különösen a magánnyomozónak kifizetett díjak, előzetes tudakozódás költségei, szakértői vélemények beszerzésének költségei, okiratok beszerzésének költségei, más hatóságoknak kifizetett illetékek (nem bírósági illetékek). Ezek a költségek a perindításhoz szükségek, a kereseti tényállás megalapozását szolgálják.

Bíróság előtt felmerült költségek


különösen a bíróságnak fizetendő bírósági eljárási illeték, a bíróság által kirendelt szakértőnek kifizetett szakértői díjak. A tanúknak kifizetett díjak is jelentős összeget tehetnek ki, ha például a tanúnak messziről kellett eljönnie a tárgyalás helyszínére. Olyan esetben, amikor a tanúnak külföldről kellett jönnie és igazolja az utazás költségeit (repülőjegy ára) számolni kell nagyobb díjakkal. Ugyancsak komoly költség vonzata lehet a tolmács díjának, amennyiben a kihallgatott tanú a magyar nyelvet nem beszéli, de megidézték a tárgyalásra.

Ha szimpatikusnak találta díjpolitikánkat és hasznosnak az ügyvédi munkadíjról leírtakat az alábbi gombok segítségével ossza meg másokkal is. A megosztás törődés!