Végintézkedés

A magyar jog szerint örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Így beszélhetünk törvényes öröklésről és végintézkedésen alapuló öröklésről.

Az új Polgári Törvénykönyv alapja az, hogy a végintézkedés öröklési rendje megelőzi a törvény által kialakított öröklési rendet, ezért a fél szabad akaratán alapuló végintézkedésekre vonatkozó szabályozásnak meg kell előzniük a törvényes öröklés szabályait. Tehát amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg; végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó.

A végintézkedés gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a végrendeletet és a halál esetére létrejövő szerződéses formákat (halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés a várt örökségről, öröklési szerződés).

Mi a végintézkedés célja?

A végintézkedés célja, hogy az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetén rendelkezzen, azaz meghatározza, hogy ki lesz (vagy ki nem lesz) az örökhagyó vagyonának jogosultja a halálát követően.

Mit jelent a végintézkedési szabadság?

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet, azaz az örökhagyó szabad akaratából dönthet vagyonának sorsáról, amelyet csak néhány öröklési norma korlátozhat (például kötelesrészi vagy közreműködési szabályok). Tehát a vagyon tulajdonosa vagyonát halála esetére (csakúgy, mint életében) arra ruházza át, akire akarja.

Milyen értelemben szabad még a végintézkedés?

A végintézkedés szabad abban az értelemben is, hogy a jogi lehetőségek keretein belül gyakorolható ez a szabadság, azaz a négy végintézkedési formán (végrendelet, halál esetére szóló ajándékozás, öröklési szerződés, rendelkezés a várt örökségről) és akként lehet végintézkedni, ahogy azt a magánjog, azon belül is a polgári jog szabályai lehetővé teszik.

Hogyan lehet végintézkedni?

A végintézkedés olyan sajátos jogügylet, amelynek a tárgya a hagyaték vagy annak egy része. A végintézkedési jognyilatkozat a házassági jognyilatkozat mellett a legszemélyesebb jognyilatkozatok közé tartozik, és mint ilyen nem tehető más képviselő útján, tehát ebből az is következik, hogy cselekvőképtelen személy nem tud végintézkedni.

Ha végintézkedni szeretne, kérem, keresse fel ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!