Haszonélvezet törlése

A haszonélvezeti jog a dologi jog szabályrendszerében helyezkedik el, a használati jogok egyik típusa. Nem elhanyagolható jelentőségű jogról van szó; a tulajdonjog számos részjogosítványait lényegében korlátozástól mentesen gyakorolhatja a jogosult. A jogviszony két alanya a tulajdonos, illetve a haszonélvező, így a tulajdonos oldalán a dolgon fennálló haszonélvezet teherként jelentkezik. Mégpedig elég jelentős teher: a haszonélvező a dolgot, aminek más személy a tulajdonosa birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja, és szedheti a hasznait is.

Haszonélvezeti jog tárgya ingó és ingatlan dolog egyaránt lehet. A jog keletkezhet számos módon, egyrészt a felek megállapodása keretében, például a tulajdonos saját tulajdona tekintetében haszonélvezeti jogot ajándékoz valakinek, vagy a bíróság is határozhat haszonélvezeti jog alapításáról egy dolog vonatkozásában.

Előfordulhat az is, hogy a haszonélvezeti jog törvényi rendelkezés alapján születik meg. Így például ingatlan esetében a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez az örökhagyóval közösen lakott lakáson, illetve annak berendezési és felszerelési tárgyain.

Mindezek miatt a magánjognak egy gyakran alkalmazásra kerülő jogintézményről van szó, melynek törlése ingatlan esetében egy ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás keretében történik. A haszonélvezeti jog az ingatlan tulajdoni lapján is szerepel, így az arról rendelkező nyilatkozatnak is számos követelménynek kell megfelelnie, hogy az alapján törölni lehessen a jogosultságot.

A törlésre leggyakrabb esetben egy lemondó nyilatkozat benyújtásával kerül sor. Ezt a dokumentumot egy ingatlan adásvételi szerződéshez hasonló formában, azzal azonos alaki jellemzőkkel kell elkészíteni. Így a haszonélvezeti jog jogosultjának részletes adatai mellett például az ügyvédi ellenjegyzés, avagy közjegyzői okiratba foglalás is követelmény. A nyilatkozat tartalma lényegében az, hogy a jogosult az adott ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogáról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond annak tulajdonosai javára. Ezt követően az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartási kérelmet általános ügyintézési határidőn belül elbírálja.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jelentős mennyiségű szabályanyagot foglal magába, melynek pontos, részletekbe menő ismerete mindenképp szükséges egy ügyvéd számára ahhoz, hogy ügyfele számára hatékony képviseletet tudjon nyújtani. Egy olyan ügyvédi iroda, mely kifejezetten ingatlanügyek vitelével foglalkozik, a kellemetlenségek elkerülése végett különösen érdemes lehet leendő ügyfelei bizalmára.