Ingatlan bérbeadása

Bérbe szeretné adni ingatlanát? Biztos és kiszámítható megoldásokat szeretne jogai, illetve érdekei védelmére? Akkor Önnek ügyvédre van szüksége ahhoz, hogy az ingatlanára vonatkozó lakásbérleti szerződést összeállítsa.

Ellentétben az ingatlan adásvételekkel, illetve egyéb ingatlan tranzakciókkal, bérleti szerződések megkötése során a szerződő felek jellemzően nem tartják indokoltnak azt, hogy az okirat elkészítésére ügyvédi segítséget vegyenek igénybe. Pedig a jogviszony jellegéből számos olyan jog, illetve jogos érdek fakad, amelyeket csak ügyvédi munka segítségével lehet megnyugtatóan rendezni. Igaz ez mind bérbeadói, mind bérlői oldalra is.

Amikor a felek bérleti szerződést kötnek, a bérbeadó arra köteles, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan használatát időlegesen másnak átengedje. A használat a tulajdonjoghoz kötődő részjogosultságok része, mely jog a szerződés rendelkezései szerint az ingatlan bérlőjét illeti meg. A bérlő a dolog átvételére, illetve ezért cserébe bérleti díj megfizetésére köteles. Egyszerűen hangzik, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a csekélyebb terjedelmű lakásbérleti szerződések, melyeket a felek maguk állítanak össze, alkalmatlanok számos nem várt szituáció megoldására. Több olyan kérdéskör is lehet, amelyeket a háttérül szolgáló jogszabályanyag nem rendez részletekbe menően, a szerződő feleknek viszont meg kell állapodniuk ezen ügyekben. Ilyenek a felek egyes jogai, illetve kötelezettségei (például a használati jog közös értelmezése, vagy a bérbeadó ellenőrzési joga), egyes lakással kapcsolatos költségek rendezése, a kaució fizetése, vagy bármi, a lakásból kifolyólag speciális bérbeadói, avagy bérlői követelmény.

A Polgári Törvénykönyvünk célja alapvetően az, hogy a felek akarata, személyisége minél inkább kiteljesedjen az egyes szerződésekben, és csak az esszenciális szabályokat teszi kötelezővé. Egy ingatlanjogban jártas ügyvéd által megszerkesztett, minden eshetőségről körültekintően rendelkező bérleti szerződés megelőzheti a későbbi nézeteltéréseket, jogvitákat, és így hozzájárulhat a jóhiszemű, tudatos joggyakorláshoz.