Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Vannak olyan foglalkozások, melyek végzésük során fokozott odafigyelést és körültekintést igényelnek. A Büntető Törvénykönyv a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállása kapcsán foglalja össze, hogy melyek ezek, és milyen előírások vonatkoznak az adott szakma gyakorlása során írott vagy íratlan formában lefektetett szabályok betartására. A jogalkotó ezzel az életet és a testi épséget hivatott védeni.

Milyen előírások betartásáról van szó?

  • munkavédelmi és baleset elhárítási szabályok
  • építkezéssel kapcsolatos statikai és műszaki előírások
  • orvosi tevékenységgel kapcsolatos szabályok
  • lőfegyver kezelése, tartása során megkövetelt előírások

Tárgyak rongálódása esetében is megállapítható?

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés kizárólag akkor állapítható meg, ha személyek élete, testi épsége kerül veszélybe. Abban az esetben tehát, ha például a balesetelhárítási szabályokat nem tartja be a munkavállaló, és ezzel anyagi kárt okoz munkaadójának, nem beszélhetünk bűncselekményről. Az természetesen már más kérdés, hogy a munkavállalónak az anyagi kárért így is felelnie kell.

Mikor vonható felelősségre a szakember orvosi műhiba miatt?

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés egyik tipikus esete, amikor az orvosi tevékenység során kerül veszélybe az emberi élet és testi épség. Megállapításához azonban korántsem elegendő, ha az orvos téved a diagnózisban. Fontos feltételként írja elő a jogszabály, hogy akkor merülhet fel a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gondolata, ha az orvos a tőle elvárható gondosság tanúsítását elmulasztja. Az orvosi szakmai szabályok maradéktalan betartása esetén tehát nem bizonyítható, hogy műhiba történt.

Mikor beszélhetünk foglalkozási szabály megsértéséről?

Az elkövetőnek ismernie kell azokat a foglalkozási szabályokat, amelyek rá vonatkoznak a munkavégzés során, hiszen csak így tud azoknak megfelelően tevékenykedni. Ha ezek ismerete ellenére, mégsem körültekintő a munkavégzés során, a felelősségre vonás megtörténhet. Abban az esetben viszont, ha például a munkaadó tájékoztatásul írásban is rendelkezésre bocsátotta a munkavédelmi szabályokat, ám azt a munkavállaló nem olvasta el, szintén helye lehet a bűncselekmény megállapításának.

Mi a helyzet a minősített esetekkel?

Ha az elkövető magatartása súlyos egészségromlást, maradandó fogyatékosságot, egészségromlást okoz, illetve kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget, akkor minősített esetről beszélhetünk. Szankcionálása ennek megfelelően természetesen szigorúbb.

Amennyiben olyan területen dolgozik, amely fokozott figyelmet érdemel a vonatkozó szabályok betartását illetően, érdemes ezek tudatában végezni munkáját. Amennyiben mégis felmerült a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés kérdése, keressen fel azonnal szakembert, aki jogi tanácsadás keretein belül részletesen tájékoztatja lehetőségeiről!