Rongálás

A rongálás egyike a vagyon elleni bűncselekmények népes táborának. Aki idegen vagyontárgyat megsemmisít vagy megrongál és ebből kifolyólag kárt okoz rongálást követ el. Van büntetőjogi és szabálysértési alakzata is, attól függően, hogy mekkora a kár értéke. Ha szabálysértési értékhatár alatti a kár nagysága, akkor beszélünk szabálysértésről.

Mikor beszélhetünk rongálásról?

Ahhoz, hogy rongálásról beszélhessünk szükséges a következő két dolog együttes fennállásának léte: a károkozás és a szándék. Eredmény bűncselekményről van szó, azaz ha nem okozunk kárt, akkor nem beszélhetünk rongálásról. A cselekményt csakis szándékosan lehet elkövetni, de elkövetési formája megtörténhet tevéssel vagy mulasztással is, bár utóbbi nem kifejezetten gyakori. Mulasztásos esetre példa, ha valamely sérülékeny idegen tárgyat hanyagul tároljuk és ezért az időjárás megrongálja. A rongálás a vagyontárgy állagában való olyan változás, amely a rendeltetésszerű használhatóságot csökkenti, vagy akár teljesen megszünteti azt.

Fontos tudnunk, hogy az elkövetési tárgy csakis idegen – ingó vagy ingatlan – dolog lehet. Azonban a rongálás közös tulajdon ellen is elkövethető, hiszen a közös tulajdonnak csupán egy eszmei hányadával rendelkezünk, így ennek következtében rongálás esetén óhatatlanul kárt okozunk a vagyonközösség többi tagjának az eszmei hányadában (tulajdonában) is.

Mikor nem beszélhetünk rongálásról?

Ha viszont valaki a saját tulajdonában okoz kárt, akkor sem minden esetben menekül meg tettének következményétől. Legtöbb esetben ilyenkor más bűncselekményről beszélünk pl. garázdaság. További kivétel alá esnek a műemlékek, a védett kulturális javakban okozott kár, melyet a tulajdonos sem rongálhat meg jogszerűen. Azt is tartsuk szem előtt, hogy ezeknek a speciális vagyontárgyaknak a rongálását a törvény súlyosabban is bünteti.

Mikor büntethető súlyosabban?

A rongálás minősített esetei a kár értékének nagysága szerint változnak. Ezen kívül súlyosabb megítélés alá esik a védeni kívánt tárgy jellege és elkövetési módjai szerinti elkövetés. Ez alatt azt értjük, hogy kulturális javak körébe tartozó tárgyak (műemlékek, régészeti lelőhelyek vagy régészeti leletek, vallási tisztelet tárgya vagy templomok) rongálását a törvény szigorúbban bünteti. Ugyanez a szigorúság jellemzi a megítélést abban az esetben is, ha a rongálást például bűnszövetségben, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el. A rongálás sok esetben áll halmazatban más bűncselekménnyel pl. dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással.

Mi a teendő?

Ha rongálás elkövetésével gyanúsítják érdemes azonnal büntetőjogban jártas ügyvéd felkeresése, konzultáljon mielőbb védőügyvéddel, hiszen a szakszerű büntetőjogi védelem kimagaslóan fontos szerepet tölt be az ügy kimenetelét illetően. Büntetőjogi védelem hiányában, akár a pénzbüntetés is súlyos büntetés lehet fedhetetlenséget igénylő munkakörben.

Fontos figyelembe venni egy speciális szabály létezését, ti. hogyha a rongálás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. Tulajdonjogának megvédése ill. kárigényének szakszerű képviseléséért, forduljon ügyvédi irodánkhoz.