Hanyag kezelés

„377.§ (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A vagyoni jogok biztonsága elsődleges egy stabil társadalmi rend védelmében. Ha ezt a védendő értéket támadás éri az alapjaiban rengetheti meg a társadalmi berendezkedést. Ezért a Büntetőjog különös figyelmet fordít az ilyen magatartások kezelésére, és részletesen szabályozza azokat.

 

Mi a hanyag kezelés?

A hanyag kezelés egy olyan bűncselekmény csoportba sorolható, ahol vagyoni kárt okoz az elkövető úgy, hogy a rábízott vagyont nem megfelelően kezeli. Két egymásra erősen ható bűncselekményt rendel a törvény büntetni, ez a hűtlen, és a hanyag kezelés. A legfőbb elhatárolási pont a két bűncselekmény között, hogy a hanyag kezelésnél az idegen vagyon kezelése, felügyelete kizárólag törvényi kötelezettségen alapulhat.

Mi számít idegen vagyonnak?

A fogalom meghatározásában a polgári és büntetőjogi fogalomtár szinte teljesen egységes. A jelen bűncselekmény központi eleme (elkövetési tárgya) az idegen vagyon. Idegennek számít mindaz a vagyon, amely nem tartozik az elkövető tulajdonába, birtokába, nincs ilyen jellegű szoros kapcsolat az elkövető és a vagyon között. Vagyon mindaz az ingó, ingatlan és vagyoni jog, mely vagyoni értékkel bír. Idegen vagyonnak minősül a saját tulajdoni hányadot meghaladó közös tulajdon is.

Mi minősül nem megfelelő kezelésnek?

A hűtlen kezelésnél, fontos és visszatérő elem, hogy a bűncselekmény tényállásában szereplő vagyon, törvény alapján az elkövető kezelésére vagy felügyeletére bízottnak kell lennie. Általánosságban igaz az, hogy a vagyonkezelői kötelezettség körébe tartozik a rendes gazdálkodás szabályainak betartása, és a megengedett gazdasági kockázat vállalása. Sokak számára zavaró lehet, hogy egy jogi szövegben gyakran nehezen megfogható általános tartalmú kifejezésekkel találkozik. Ez azért szerencsés, mivel minden eset egyedi. Ez különösen igaz a büntetőjogi esetekre. Így azt, hogy mi tartozik a rendes gazdálkodás körébe, illetve, hogy mi fér bele még a megengedett gazdaság kockázat fogalmába minden esetnél egyedi elbírálás alá esik. Mégis, alább megkíséreljük csokorba gyűjteni azokat a magatartásokat, amik körül határolják a vagyonkezelés fogalmát:

  • vagyon őrzése
  • vagyon állagának megóvása
  • vagyon gyarapítása
  • kárelhárítás
  • tulajdonos, megbízó érdekeinek megfelelő intézkedések megtétele

A második elkövetési magatartás az elhanyagolás. Elhanyagolás során az elkövető nem tesz meg minden tőle elvárhatót a vagyonkezelés vagy felügyelet körében, holott erre törvény kötelezi őt. Mivel ez nem aktív magatartás kizárólag mulasztással valósítható meg.

A tényállás tartalma vagyoni hátrány kifejezéssel zárul. Minden az elkövető által okozott vagyoni kár, illetve elmaradt haszon vagyoni kárnak minősül. Ez a bűncselekmény eredménye, mely nélkül hanyag kezelésről nem beszélhetünk.

Ki a hanyag kezelés elkövetője?

Elkövető az, akinek a az idegen vagyon felügyelete, illetve kezelése törvény alapján a kötelessége, és ezt a kötelezettséget megszegi. Csak a törvényben meghatározott konkrét vagyonkezelői feladatok számítanak a kötelezettség körébe. Itt említhetjük meg, hogy a gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjai ennek a bűncselekménynek önálló alanyai lehetnek.

A hanyag kezelés gondatlan bűncselekmény. Ez azt jelenti, hogy bár a kötelezettség szegés történhet szándékosan, vagy gondatlanul, az elhanyagolást csakis kizárólag gondatlanul lehet elkövetni. A bűncselekmény eredményeként jelentkező vagyoni hátrány tekintetében az elkövetőt csak gondatlanság terhelheti.

Súlyosbító körülmény, ha a hanyag kezelés következtében fellépő kár mértéke meghaladja az ötven millió forintot. Ez súlyosabb büntetés kiszabását teszi lehetővé.

Egy ilyen komplex bűncselekménnyel kapcsolatban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy akár károsultként, akár elkövetőként kerülünk kapcsolatba a hatósággal, mindig keressük meg előtte jogi tanácsadónkat. Egy ilyen bűncselekmény meghatározása sem kis feladat, és az eljárás számunkra kedvező eredménye nagyban függ a témában jártasságtól. Ezért minél hamarabb tájékoztassa ügyvédjét ha ilyen esettel találkozik.