Végelszámolás

A végelszámolás lefolytatása a cég jogutód nélküli megszűnésének egyik lépcsőfoka. Nem minden esetben kerül azonban sor végelszámolásra, amikor a tagság a megszűnés mellett dönt. A végelszámolási eljárás a hatékony és zökkenőmentes lefolyáshoz igényli az ügyvédi közreműködést, a társaság képviseletét a teljes időtartam alatt. Az eljárás alapvető jellemzőit összegezzük az alábbiakban.

A társaság végső soron a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Ahhoz viszont a megszűnési ok fennállása mellett szükség van a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatására. Ez – többek között – a társaság vagyoni helyzetétől, fizetőképességétől függ. Amennyiben a társaság fizetésképtelen, és a céggel kapcsolatos jogviszonyok rendezetlenek, esetleg a céggel szemben büntetőeljárás vagy jogi személyek elleni intézkedés van folyamatban, akkor a társaság felszámolásának van helye. Ha viszont a cég esetleges tartozásait maradéktalanul ki tudja egyenlíteni, és működése egyébként is jogszerű, akkor végelszámolásnak van helye. A két eljárás egyébként párhuzamosan nem folyhat, elsőbbsége a felszámolási eljárásnak van.

A végelszámolás a cég döntéshozó szervének határozatával indul meg. Ebben a határozatban rendelkezni kell a kezdő időpontról, a végelszámolóra vonatkozó adatokról. Ebben az időpontban a társaság vezető tisztségviselőinek jogviszonya megszűnik. Ezután a cégbíróság végzést hoz, aminek a közzétételét is elrendeli. A végelszámolás megkezdéséről a nyilvánosságot, így különösen a társaság hitelezőit is tájékoztatni kell a gazdasági forgalom biztonsága érdekében. Ennek egyik módja a az, hogy a cég neve a „v.a.” (végelszámolás alatt) toldattal egészül ki.

A végelszámolás tárgya a cég vagyona abban az időpillanatban, amikor az eljárás megindul, kiegészülve azokkal a vagyonváltozásokkal, amelyek a későbbiekben következnek be az eljárás folyamata alatt. A végelszámolás levezénylése a végelszámoló feladata, aki fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek egyidejű figyelembevételével jár el, a jogszabályoknak és az ésszerűség követelményének megfelelve.

A végelszámolást legkésőbb a kezdő időponttól számított 3 éven belül be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, akkor egy új eljárás, a kényszertörlési eljárás fog megindulni. A végelszámolás befejezésének feltétele, hogy a záródokumentumok elkészüljenek, és azokat a cég legfőbb szerve – az elrendeléshez hasonlóan – egy határozatban jóváhagyja. Feltétlenül szükséges például az utolsó üzleti évről készült beszámoló, vagyonfelosztási javaslat, adóbevallások, a végelszámolási időszakról készült gazdasági jelentés. Ezek után kérhető a cég törlése a nyilvántartásból. A kérelem illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes, határideje a változásbejegyzési kérelemmel egyezik.

Könnyített megoldás az ún. egyszerűsített végelszámolás. Egyéni cégek, közkereseti- valamint betéti társaságok végelszámolása esetén a nyilvántartó bíróságot elegendő a végelszámolás befejeztével tájékoztatni, addig az eljárásban a bíróság nem vesz részt. Ilyenkor az eljárás a kezdő időponttól 150 napon belül befejeződik.

A végelszámolás, és egyébként a vagyoni viszonyok rendezése, azok levezénylése különösen összetett és megfelelő körültekintést igénylő feladat, például a cégalapítással, változásbejegyzési eljárásokkal szemben. Egy cég életének lezárása, a törlésig való elvezetése nem történhet meg néhány munkanap leforgása alatt, éppen ezért is különösen fontos, hogy megbízott szakértő ügyvéd felügyelje a társaság végnapjainak ügyeit. Amennyiben cégét végelszámolással megszüntetni kívánja, forduljon irodánkhoz bizalommal a bővebb részletekért.