Jogviták és Pereskedés

Ha pert indítottak Ön ellen vagy be akarja perelni ellenfelét hatékony képviseltre lesz szüksége. Tartja magát a mondás, mi szerint hiába van minden kétséget kizáró igazunk egy ügyben, az eljárásjogi szabályanyag mélyreható ismerete nélkül vajmi kevés esély mutatkozik a győzelemre.

A polgári perjog, a polgári nemperes eljárások joga, a büntetőeljárási jog, illetve a közigazgatási hatósági eljárások joga esetében is kijelenthető, hogy rendkívül összetett, kiemelten nagy terjedelmű jogszabályanyagokról van szó. A szabályok a szokásosnál jobban egymásra épülnek, több irányba hivatkoznak, míg végül kikerekedik az egyes általános eljárásoknak a váza. Erre rakódnak rá az egyes speciális eljárások (például a felülvizsgálati eljárás polgári pereknél, vagy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás), melyek ismerete ugyancsak elengedhetetlen.

Szükségszerű ügyvédi jelenlét azonban csak a klasszikus peres eljárásokat jellemzi. Egy tárgyalás mindig merev és szigorú szabályok szerint zajlik, a részletes joganyag mellett szerteágazó jogkörök illetik meg a tárgyalást vezető bírót is. Az eljárásjogi kódexek beható ismerete mellett különösen fontos a szakmai tapasztalat, gyakorlottság is. Ahogy két ügy, két ember, úgy két tárgyalás sem ugyan olyan; a megoldásokhoz, az ügyben rejlő lehetőségek kiaknázásához az eljárások minél korábbi szakaszától kezdve tapasztalt ügyvédre van szükség. A peres eljárásokban azonban nem csak a tárgyi tudás lehet releváns; legalább annyira számítanak egyes személyiségi vonások is. Egy hatásos perbeszéd megtartásához megfelelő kiállás, jó megjelenés, határozottság, céltudatosság is nélkülözhetetlen. Az ügyvédek meggyőző személyiségek, akik mindig minden helyzetet határozottan és hatékonyan kezelnek.

Évtizedes peres ügyvédi tapasztalattal vállaljuk képviseltét a peres eljárások egésze alatt. Munkatársaink szakértői a peres eljárásoknak, követeléskezelésnek, számos nemperes eljárásnak (többek között hagyatéki eljárásnak, végrehajtási eljárásnak, csőd- és felszámolási ügyeknek), illetve számos hatósági ügycsoportnak is. Ha azonnali jogi segítségére van szüksége, keressen meg minket most késedelem nélkül, és bízza ránk érdekei képviseletét!