Sikkasztás

372. (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

A tulajdonjog, mint a legerősebb magánjogi jogosítvány kiemelt védelmet élvez a hatályos büntetőjogunkban. A sikkasztás tényállása, olyan esetekre nyújt védelmet, mikor az elkövető birtokába kerül a rábízott idegen vagyon, és azzal ő sajátjaként rendelkezik.

 

Milyen vagyon tekintetében követhető el a bűncselekmény?

Az vagyonnak számos büntetőjogi ismérvnek kell megfelelnie, hogy a tényállás elkövetési tárgyává váljon. Egyrészt idegennek, ingónak és értékkel bíró vagyontárgynak kell lennie, másrészt rá kell bízni az elkövetőre.  A rábízás, mint ismérv, annyira lényeges, hogy ez az a tulajdonság, ami megkülönbözteti a sikkasztást például a lopás tényállásától. A rábízásnak egy olyan jogi aktust kell tekinteni, ami kötelmi jogviszonyt hoz létre a felek között. A dolog birtokát egy kétoldalú akarategyességnek kell megelőznie mert, ha ez a feltétel nem teljesül a sikkasztás nem, de más bűncselekmény még megvalósulhat. A birtokbaadás jogcíme büntetőjogilag nem bír relevanciával. A példának okáért lehet őrizet, gazdálkodás kezelés stb.  A birtokbaadás nem követel meg minden esetben szerződéskötést. Ilyen kötelezettség csak akkor áll fenn, ha polgárjogi szabályok előírják. Vizsgálni kell a birtokátruházás magánjogi szabályait mivel, ha tulajdonátruházás is kötődik hozzá a bűncselekmény nem valósul meg. Például egy kölcsönösszeg átvételénél a pénz (jellegéből adódóan) a kölcsönt felvevő tulajdonába megy át, így sikkasztás ilyen esetben nem valósul meg. De például, ha kötünk egy vállalkozási szerződést, aminél anyagvásárlásra biztosítunk egy meghatározott összeget, és a kivitelező eltűnik ezzel a pénzzel, a bűncselekmény megvalósul.

Külön említést érdemel a helyettesíthető dolgok értékelése a bűncselekmény szempontjából. Ha az elkövetőre bíznak egy pénzösszeget, és azt a saját pénze közé keveri, de esedékességkor teljesíteni tudja a rábízott összeget, sikkasztás nem valósul meg. Kivétel az az eset, ha például ügyvédi letétbe helyeznek el pénz. Itt a pénzletét már nem helyettesíthető, hanem egyedileg meghatározott dolog, sorozatszámra egyezően kell azt a letétes számára biztosítani.

Idegen vagyonnak számít a jogi személy vagyoni hozzájárulása és az alapító vagyona. Tehát a bűncselekmény ebben a tekintetben is megvalósulhat.

 

Milyen magatartásokkal követhető el a bűncselekmény?

A tényállás két elkövetési magatartást tartalmaz, a jogtalan eltulajdonítást, illetve a saját rendelkezést.

A jogtalan eltulajdonítás: fontos kiemelni ennél az elkövetési magatartásnál, hogy nem elég csupán az eltulajdonási célzat, mint például a lopás esetében, hanem ténylegesen is meg kell történnie az eltulajdonításnak. A lopáshoz hasonlóan az eltulajdonítás két mozzanatú cselekmény. Az első mozzanatban a jogos tulajdonos a tulajdonjogából kizárják, a második mozzanatban az elkövető gyakorolja a tulajdonjogi részjogosítványokat.  Az elkövető a külvilág számára tulajdonosként viselkedik, tulajdonosi részjogosítványokat gyakorol. Példának okáért ilyen magatartásokat valósít meg, ha a dolgot elidegeníti, hagyja, hogy más személy tulajdonosként használja.

A sajátjaként rendelkezés olyan magatartást takar, mikor az elkövető az erre jogosult engedélye nélkül időlegesen tanúsít olyan magatartást, amely révén tulajdonosi részjogosítványokat gyakorol. A bűncselekmény az elkövetési magatartások megvalósításával befejezetté válik.  A bűncselekmény szándékosan valósítható meg, de azon belül egyenes és eshetőleges szándékkal is elkövethető.

Milyen esetekben minősül súlyosabban a cselekmény?

A vagyon elleni bűncselekmények sajátos minősítése, szinte minden tényállásban megtalálható. A közös jellemző, hogy az elkövetési érték, illetve a végrehajtás speciális ismérvei határozzák meg a kiszabható büntetés súlyát. Az elkövetési érték, itt a dolog értékével lesz arányos, ez az a kiindulópont, ahonnan a pontos minősítést meg lehet határozni.

A legenyhébb büntetőjogi kategória, ami két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • A sikkasztást kisebb értékre (50.001-500.000.-Ft között) követik el, vagy a szabálysértési értékre elkövetett sikkasztást (50.000.-Ft)
  • Bűnszövetségben: Ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.
  • Közveszély helyszínén: Közveszély akkor valósul meg, ha valamely anyag vagy energia pusztító hatása következtében egy vagy több meg nem határozott, vagy nagyobb számú meghatározott személy, vagy jelentős értékű dolgok kerülnek veszélybe. Idetartoznak az olyan cselekmények, mely elemi csapás vagy más katasztrófa helysínén követnek el.
  • Üzletszerűen: Üzletszerűen követi el a cselekményt az, aki ugyanolyan vagy hasonló bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.
 • Súlyosabban büntethető és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha
  • A sikkasztást nagyobb értékre (500.001-5.000.000.-Ft) követik el, vagy a kisebb értékre elkövetett sikkasztást bűnszövettségben, üzletszerűen, vagy közveszély helyszínén követik el.
  • A sikkasztást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre, melynek pontos meghatározását a 2001. évi LXIV. törvény tartalmazza.

 

 • Még súlyosabban minősül és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha
  • A sikkasztást jelentős értékre (5.000.000-50.000.000.-Ft) követik el, vagy
  • a nagyobb értékre elkövetett sikkasztást üzletszerűen, közveszély helyszínén, vagy bűnszövettségben követik el.
  • A sikkasztást a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el

 

 • További súlyosítást jelent, és kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha
  • A sikkasztást különösen nagy értékre (50.000.000.-Ft-500.000.000.-Ft) követik el, vagy
  • a jelentős értékre elkövetett sikkasztást bűnszövettségben, közveszély helyszínén vagy üzletszerűen követik el.

 

 • Legsúlyosabb eset, és öt évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha
  • A sikkasztást különösen jelentős értékre (500.000.000.-Ft felett) vagy ha a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztást, bűnszövettségben, közveszély helyszínén vagy üzletszerűen követik el.

 

Mit tehetünk ha sikkasztással vádolnak?

A sikkasztás egy rendkívül komplex bűncselekmény. Gyakran igényel számviteli, gazdasági ismereteket. Az általános tanácson kívül, miszerint, ha a bűncselekményt követünk el azonnal vegyük fel a kapcsolatot jogi képviselőnkkel. Ezen túl jelent esetben az is fontos, hogy megfelelő gazdasági és büntetőjogi tapasztalattal rendelkező ügyvédet találjunk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szakszerű segítség fontosságát, mert egy rosszul felépített védelem akár éveket is jelenthet a büntetéskiszabás során.