Zsarolás

A zsarolás [ Btk. 376. § ] vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, melynél az elkövető jogtalan haszonszerzés céljából mást fenyegetéssel vagy erőszakkal arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel a magatartásával kárt okoz. A zsarolás legfeljebb nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Zsarolás

Zsarolást követ el az a személy, aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel mást kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel vagyoni hátrányt okoz.

Ki az elkövető?

A zsarolás tettese bárki lehet, a cselekmény elkövetéséhez pedig szükség van arra, hogy az elkövető a sértetett erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerítse, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. Társ tettesnek minősül az a személy, aki bár aktívan nem vesz részt az elkövetésben, ám jelenlétével félelemkeltő hatást kelt.

A büntetőjogban megkülönböztetjük az akaratot megtörő illetve az akaratot meghajlító erőszakot. Az sértett akaratát megtöri az az erőszak, amikor is a sértett fizikai ráhatás következtében képtelen az akaratának érvényesítésére.

Az akaratot hajlítja az a fajta erőszak, amely ugyan nem töri meg a sértett akaratát, de korlátozza azt.

Mikor valósul meg a zsarolás?

Fontos tudnunk, hogy a bűntett megvalósításához elég az akaratot hajlító erőszak, ugyanis ha csekélyebb mértékű erőszak alkalmazása esetén a sértett valamit tesz, nem tesz vagy eltűr és az bűncselekmény következtében anyagi hátránya következik, abban az esetben a bűncselekmény megvalósult.

Alapesetben a zsarolás megvalósulásához a fenyegetésnek nem szükséges a testi épség ellen irányulni illetve közvetlennek sem kell lennie. Bőven elég, ha egy későbbi eseménnyel, hátránnyal fenyegetőzik az elkövető. Ami viszont lényeges, hogy az ilyen esetekben a fenyegetésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a sértettben komoly félelmet keltsen.

A zsarolás vizsgálata

A zsarolás vizsgálatának során figyelembe kell venni az elkövető illetve a sértett közti viszonyt, meg kell vizsgálni a résztvevők életkorát, fizikai és pszichikai állapotát illetve egyéb külső tényezőket.

Mi számít komolytalan fenyegetésnek?

Fontos, hogy reálisan viszonyuljunk a fenyegetés tárgyához. Hiszen ha jól belegondolunk egy 150 centiméter magas 45 kg-os idősödő férfi nyilvánvalóan nem képes szavakkal félelmet kelteni egy 190 centiméter magas 105 kg-os mondjuk bokszoló férfiban, még abban az esetben sem, ha az pofonnal „fenyegetőzik” Fordított esetben azonban a pofon puszta megemlítése is komoly félelmet képes ébreszteni. A zsarolás eredmény-bűncselekmény: eredménye pedig a vagyoni a hátrány, amely a Btk-ban meghatározottak alapján állapítható meg.

A fenyegetés illetve az erőszak hatására kell bekövetkeznie a vagyoni hátránynak, azonban azt fontos tudnunk, hogy nem szükségszerű annak elszenvednie a vagyoni hátrányt, aki ellen az erőszak vagy a fenyegetés irányult.

Mikor számít befejezettnek a zsarolás?

A bűncselekmény befejezettnek minősül abban az esetben, ha az erőszak vagy fenyegetés hatására a sértett magatartásának eredményeképpen a vagyoni hátrány bekövetkezett. Ha azonban az erőszak illetve a fenyegetés megtörtént, ám vagyoni hátrány még nem keletkezett, abban az esetben zsarolás kísérletéről beszélhetünk.

Hogyan büntethető?

A zsarolás alapesetben háromtól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Minősített esetben azonban ez akár kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is módosulhat.

Elévülés? De mikor?

A zsarolás elévülése a cselekmény a cselekmény elkövetésével, vagy kísérlet esetén a kísérletet megvalósító esemény befejeztével kezdődik, ami alapesetben öt év, minősített esetben viszont nyolc. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt, hogy az elévülési időt félbeszakítja a bíróságnak, az ügyésznek, nyomozó hatóságoknak illetve nemzetközi ügyekben az igazságügyért felelős miniszterek vagy külföldi hatóságnak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt végrehajtott büntetőeljárási cselekménye. Tehát a félbeszakítás napján az elévülés határideje újra kezdődik.

Ha úgy érzi ön zsarolás áldozatává vált, vagy csak további információra van, szüksége a témával kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyvédi irodánkkal, ahol készséggel állunk majd az ön rendelkezésére.