Cégmódosítás

Cégmódosítás a cégjegyzékbe bejegyzett adatoknak a megváltozása esetén válik szükségessé. A cégjegyzékadatok frissítése egy ún. változásbejegyzési eljárás keretében zajlik, melyet a cégtörvény szabályoz. Gyakran alkalmazandó szabályanyagról van szó, melyen előbb vagy utóbb szinte minden cégnek át kell esnie egyszer.

A cégnyilvánosságról. a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény határozza meg, hogy a cégjegyzék milyen adatokat tartalmaz kötelezően, illetve azt is, hogy milyen esetekben van szükség változásbejegyzési eljárás megindítására. Az eljárások nagyon sokfélék lehetnek: változásbejegyzési eljárás alapján képezheti a társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek megváltozása, törlése, ügyvezető visszahívása, új ügyvezető kinevezése, új tag belépése a társaságba stb. Az egyes változásbejegyzési eljárások értelemszerűen más kötelező mellékleteket vonnak maguk után.

A változásbejegyzési eljárás alapját egy kérelem képezi, amelyet formanyomtatvány formájában kell eljuttatni az illetékes cégbírósághoz. A kérelem mellékletei az elérni kívánt változások függvényében változhatnak. Leggyakrabban mellékletként csatolni kell a cég létesítő okiratának a változásokkal egybefoglalt, hatályosított szövegét. Ezt a társaság alapítója, tagjai írják alá, de az eljárás során közreműködő ügyvéd is elkészítheti. Szintén mellékelni kell a jogi képviselő meghatalmazását, mely a képviseleti jogát igazolja az eljárás egészére. Ebben a társaság ügyvezetője, egyéb önálló aláírásra jogosult tisztviselője hatalmazza meg az eljáró ügyvédet, hogy a társaságot a változásbejegyzési eljárás során képviselje. Szintén jellemző melléklet a változásbejegyzés alapjául szolgáló társasági határozat. Ez a társaság döntéshozó szervének határozatát jelenti, amiben a tagok rögzítik azt, aminek a változását szeretnék (jegyzett tőke felemelése, ügyvezető visszahívása stb.). A változásbejegyzési eljárás mellékletét jellemzően az ülésről készült jegyzőkönyv képezi, mely igazolja egyebek mellett az ülésen jelenlévőket, illetve a meghozott határozat idejét, és pontos szövegét. Szintén kötelező mellékletek a befizetési igazolások; főszabály szerint a jogi személyiséggel rendelkező cégek változásbejegyzése esetén illetéket, illetve közzétételi költségtérítést kell fizetni. Ez szintén elektronikusan, a kincstár online felületén lekért fizetési adatok alapján történik utalással.

Amennyiben az akta a kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt beadásra került, akkor a cégbíróság – figyelemmel a forgalom biztonságára, illetve a hitelezők érdekeinek védelmére – legkésőbb főszabály szerint a beérkezést követő tizenöt munkanapon belül dönt a változások bejegyzéséről, vagy a kérelem elutasításáról.

A cégeljárás napjainkra teljes egészében elektronikus eljárássá vált, melynek fontos kulcspontjai az ügyvédek. Feltétlenül fontos tehát, hogy a meghatalmazott jogi képviselő az elmúlt évek technológiai vívmányait magabiztosan kezelje, megfelelve ezzel a jelen generáció követelményeinek. Számos, cégeljárás során szükséges dokumentum esetén megköveteli a törvény az ügyvédi ellenjegyzést, melynek elmaradása esetén hiánypótlást elrendelő végzés kibocsátására, vagy végső esetben a kérelem elutasítására is sor kerülhet. Cégeivel kapcsolatos ügyeivel feltétlenül ügyvédet keressen meg, a vállalkozók érdekeit sértő szolgáltatókkal szemben.