Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozás a végintézkedési forma egyik fajtája. A végintézkedés gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a végrendeletet és a halál esetére létrejövő szerződéses formákat (halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés a várt örökségről, öröklési szerződés).

Mi a halál esetére szóló ajándékozás?

A halál esetére szóló ajándékozás az ajándékozási szerződés egyik különleges megfogalmazása, amely az ajándékozási ügyletnek a feltételéül azt tartalmazza, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli.

Mi jellemzi a halál esetére szóló ajándékozási szerződést?

A halál esetére szóló ajándékozási szerződésre az ajándékozási szerződés szabályait kell figyelembe venni. A halál esetére szóló ajándékozásra az öröklési szerződés alakiságai, így az írásbeli magánvégrendelet és az öröklési szerződésnek a formai követelményeit kell figyelembe venni.

Mi lehet a halál esetére szóló ajándékozási szerződés tárgya?

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés tárgya csak olyan vagyon lehet, ami dologi hagyománynak minősül. A dologi hagyomány valamely vagyontárgy közvetlenül meghatározott személy részére juttatása, amely tartalma szerint csak vagyontárgy lehet, s amelyet konkrétan az örökhagyónak kell meghatároznia. A tipikus dologi hagyományok az ingó dolgok, de elvben ingatlan is lehet dologi hagyomány, feltéve, hogy a juttatás nem minősül örökségnek, azaz értéke a hagyaték egészéhez képest nem jelentős, vagy jelentős, de az ily módon részesített személy – az örökhagyó feltehető akarata szerint – a hagyatéki terhek viselésében nem osztozik. Tehát a hagyomány vagyontárgya nem merítheti ki a teljes örökséget, annak a hagyatékban levő többi vagyonhoz képest csekélyebb értékűnek kell lennie, a bírói gyakorlat szerint nem érheti el az örökhagyó hagyatékának a fele értékét. Ha a hagyomány értéke ezt a mértéket eléri, vagy meghaladja, akkor ez a juttatás már örökségnek számít teljes egészében.

Mikor szűnik meg a halál esetére szóló ajándékozási szerződés?

Ha a halál esetére szóló ajándékozás tárgya már nincs meg az ajándékozó halálakor, akkor az a szerződés lehetetlenül, azaz megszűnik.

Ha halál esetére szóló ajándékozási szerződést szeretne kötni, kérem, keresse ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!