Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan válasszak ügyvédet?
Célszerű bizalmunkkal olyan ügyvédet megtisztelni, amely szakterületeként tünteti fel azt adott problémakört. Valamennyi jogterületet kimerítően ismerni lehetetlenség, az ügyvédek szakterületeket választanak maguknak, amelyeket részletekbe menően elsajátítanak, hogy még jobb minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani.
Mikor keressek ügyvédet?
Általánosságban elmondható, hogy a sikerre való esélyt nagyban növeli, hogy ha jogvitánk miatt a lehető legkorábban ügyvéd segítségét kérjük. Az ügyvédek a jog professzionális szakemberei, akik minden lépést megfontolva, a jogszabályok előírásait szem előtt tartva tesznek meg. Legyen szó akár polgári, akár büntetőügyről, tanácsos minél előbb ügyvéd előtt feltárni a részleteket.
Megéri e ügyvédhez fordulni?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyvédi közreműködés nélkül megszerkesztett dokumentumok tele vannak pontatlanságokkal és nem ritkán teljesen alkalmatlanok a megcélzott joghatás kiváltására. Amennyiben a biztonságos, kiszámítható megoldások híve, akkor feltétlenül ügyvédtől származó szerződést kössön csak meg. Ezen felül a törvény több esetben kifejezetten kötelezővé teszi az ügyvédi közreműködést ilyenkor az ügyvédi jelenlét megkerülhetetlen.
Mi az az ügyvédi letét?
Letét alatt azt kell érteni, hogy a letéteményes meghatározott dolog megőrzésére köteles, azzal, hogy a szerződés megszűnésekor azt visszaadja a letevőnek. Nincsen ez másképp ügyvédi letét esetén sem. Letétbe pénz, illetve iratok is helyezhetők. Összességében egy kimondottan biztonságos megoldásról van szó, melyet széles körben alkalmaznak az ügyvédek.
Mi az ügyvédi felelősségbiztosítás?
Magyarországon 1991 óta az ügyvédi tevékenység folytatásának feltétele az ügyvédi felelősségbiztosítással való rendelkezés. Arra szolgál, hogy meghatározott mértékig (az ún. keretösszegig) a biztosító átvállalja az ügyvédi tevékenységből fakadó károk megtérítését. Ez az ügyfelek vagyoni biztonságát szolgálja, növelve ezzel az ügyvédek iránti társadalmi bizalmat.
Mi a különbség a nagyobb és kisebb számú ügyvédi iroda között?
A nagyobb létszám jellemzően azt eredményezi, hogy az iroda több jogterületre is képes specializálódni, így a nyújtott szolgáltatások is szélesebb körűek. A szakmai tudás és tapasztalat inkább attól függ, hogy az adott ügyön kicsoda dolgozik. Szakterületén kiemelkedő ügyvéd kisebb és nagyobb ügyvédi irodában egyaránt dolgozhat.
Kik az ügyvédjelöltek?
Az ügyvédjelöltek, vagy más néven „ügyvédbojtárok” az ügyvédekhez hasonlóan jogi diplomával rendelkeznek, jogi szakvizsgával azonban még nem. Az ügyvédjelölteknek a jogi szakvizsga letételéhez 3 év joggyakorlat szükséges, csak ezután engedélyezett számukra az ügyvédi szakvizsga. Sikeres vizsgázást követően ügyvédként tevékenykedhetnek tovább. Az ügyvédjelöltek egyéni ügyvédek, vagy ügyvédi irodák alkalmazásában állnak, munkájukat az ő irányításuk és szakmai jóváhagyásuk alatt és képviseletükben eljárva látják el. Ügyvédjelölt -szűkebb körben – részt vehet bírósági tárgyaláson, és hatóságok előtt is eljárhat.
Kik a gyakornokok?
A nagyobb ügyforgalmú ügyvédi irodák esetében bevett gyakorlat, hogy az ügyvédi munkateher csökkentése céljából gyakornokokat is foglalkoztatnak. A gyakornokok egyetemi jogi tanulmányaikat folytatják a munka mellett, a kamara tagjai a jogi diploma megszerzését követően lesznek.
Mit jelent az ügyvédi ellenjegyzés?
Az ügyvédi tevékenység egyik kiemelkedő jelentősége, a hivatásrendi alapokon nyugvó ügyvédi ellenjegyzés. Az ellenjegyzés az okiratok fokozott hitelességét szolgálja, melyhez fokozott ügyvédi felelősség is társul. Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd  egy teljes bizonyító erejű magánokiratot hoz létre, amely tanúsítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és hogy az okiratban megjelölt, azonosított fél az okiratot előtte vagy helyettese előtt írta alá, illetőleg aláírását előtte vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának elismerte. Az ügyvédnek meg kell győződnie a felek személyazonosító okmányainak adatairól, valamint részletes tájékoztatást kell adnia a jogügylet tartalmát illetően. A leggyakoribb esetek, ahol ügyvéd ellenjegyzése kötelező, az ingatlanügyletek és a cégeljárás.
Miért van szükség a személyes konzultációra?
A ügyvéd, ahhoz hogy releváns és megalapozott szakmai tanáccsal tudjon szolgálni ügyfele részére, ismernie kell az adott ügy minden részletét. Ez nem lehetséges sem telefonos, sem e-mailes kapcsolattartás során. Ilyenkor kerül sor az ügy iratainak átadására, azok közös átbeszélésére, a lehetőségek, illetve az ügyfél által megfogalmazott igények körvonalazására. Jogi tanácsadás során nem kötelező az írásbeli megbízási szerződés az ügyfél és az ügyvéd között.
Mi a tényvázlat?
A tényvázlat felvétele az ügyvédi megbízás létrejöttének fontos eleme. A dokumentumot mind a megbízó, mind a megbízott aláírásával látja el. A tényvázlatban rögzítik a felek a megbízás lényegi elemeit, előzményeket, legfontosabb történéseket, tájékoztatásokat, az elérni kívánt célokat. Felvételét a tapasztalatok szerint számos ügyvéd elmulasztja, amely az ügyfél kiszolgáltatottságát eredményezheti.
Mitől függ az ügyvédi munkadíj?
Az ügyvédi megbízás díjának meghatározására az első személyes konzultációt követően kerül sor. Az egyedi díj jellemzően az ügy összetettsége és az elvégzendő feladatok mennyisége alapján kerül meghatározásra. Megbízási díjainkról bővebben itt tájékozódhat.
Hogyan ellenőrizhető egy ügyvéd?
Magyarországon az, aki ügyvédi tevékenységet folytat, kötelezően tagja a területileg illetékes ügyvédi kamarának. Amennyiben egy ügyvédet kíván megtisztelni bizalmával, a Magyar Ügyvédi Kamara közhiteles nyilvántartásából tájékozódhat az ügyvédek legfontosabb adatairól. Sok ügyvéd, ügyvédi iroda honlappal vagy facebook profillal is rendelkezik, ahol releváns információkhoz juthat az adott ügyvéddel kapcsolatban.
Mi a különbség az ügyvédi iroda és az egyéni ügyvéd között?
Egyéni ügyvédi működés esetén az ügyvédi praxis  egyetlen ügyvédet foglal magában, az ellátandó feladatok egy kézben összpontosulnak. Ügyvédi tevékenység végzésére a törvény lehetővé teszi ügyvédi iroda alapítását, ebben több ügyvéd is részt vehet. Egy több ügyvédet magába foglaló ügyvédi iroda lehetővé teszi a profil kiterjesztését azáltal, hogy az egyes ügyvéd tagok kialakítják a maguk szakterületét, melyben elmélyedhetnek. Az ilyen konstrukció lehetővé teszi összetettebb, adott esetben több jogágon is átívelő ügyek elvállalását, megoldását. A nagyobb létszám jellemzően azt eredményezi, hogy az ügyvédi iroda több jogterületre is képes specializálódni, így a nyújtott szolgáltatások is szélesebb körűek. A szakmai tudás és tapasztalat inkább attól függ, hogy az adott ügyön melyik ügyvéd dolgozik. Szakterületén kiemelkedő ügyvéd kisebb és nagyobb ügyvédi irodában egyaránt dolgozhat.