Életjáradéki szerződés

Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

Hogyan kell az életjáradékot teljesíteni?

Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.

Az életjáradéki szerződésre milyen mögöttes szabályt kell alkalmazni?

Az életjáradéki szerződés alakiságára, a szolgáltatás biztosítására, módosítására és megszűnésére, az ingyenesség vélelmére a tartási szerződés szabályai irányadóak.

Mi a különbség az életjáradéki és a tartási szerződés között?

A tartási és az életjáradéki szerződés között a szolgáltatás tárgyában van különbség, amíg az életjáradéki szerződésben a kötelezett meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonkénti rendszeres szolgáltatására köteles, addig a tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére jogosult. Az életjáradéki szerződés nem feltételezi azt a fajta személyhez kötöttséget és bizalmi jelleget, amely a tartási szerződés esetében szükséges.

Kik az életjáradéki szerződés alanyai?

A szerződés alanyai a járadékadásra kötelezett és a járadékszolgáltatásra jogosult.

Hogyan lehet módosítani és megszüntetni az életjáradéki szerződést?

Az életjáradéki szerződés bíróság általi történő módosítása csak a járadék összegének megváltoztatására terjed ki. Tartási szerződéssé való átalakításhoz ugyanis a felek egybehangzó szerződési akarata szükséges. Lehetőség van a szerződés megszüntetésére, a jogosult megélhetése szempontjából objektív okból bekövetkezett lényeges változás esetén, például megélhetési költségek növekedése.

Ha életjáradéki szerződést szeretne kötni, kérem, keresse fel ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!