Ingatlan csere

A csereszerződés a polgári jogi kódexekben a tulajdonátruházó szerződések között található meg. Neve közismert, és jól is tükrözi a szerződés mögöttes tartalmát. Míg egy adásvételi szerződés esetében az eladó a tulajdonát pénz ellenében ruházza át a vevőre, addig egy csereszerződés keretében két dolog cserél gazdát; ti. a tulajdonjogok kölcsönös átruházására kerül ilyenkor sor. Csereszerződés létrejöttéhez tehát pénzmozgás a szerződő felek között egyáltalán nem követelmény.

Fontos utalni arra a törvényi rendelkezésre, mi szerint csereszerződés megkötésekor mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében. Ez a szabály az, aminek következtében alkalmazhatók a szerződésre az adásvétel szabályai; így például a költségek viselése, illetve a hasznok szedése az ott meghatározottak szerint történik.

Csereszerződés tárgya nem csak dolog lehet. Nincsen kötelmi jogi akadálya annak, hogy a szerződő felek fennálló jogokat, vagy épp követeléseket csereberéljenek egymás között.

Rátérve azonban az ingatlanokra; hasonlóan az adásvételi szerződésekhez, csereszerződés elkészítése esetén is szigorúbb alaki követelményeket kell alkalmazni akkor, hogy ha a szerződés tárgya egy ingatlan. Ahhoz, hogy a szerződés ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás során bejegyzés alapjául szolgáló okiratként funkcionálhasson, elengedhetetlen az írásba foglalás. Az írásba foglalt szerződéseken belül is csak az a szerződés elfogadható az eljárásban, amelyet például közjegyző készített, vagy az eljáró ügyvéd ellenjegyzéssel látta el. Amennyiben a szerződés több oldal terjedelmű, akkor a feleknek, illetve az eljáró ügyvédnek minden egyes lapot kézjeggyel is el kell látniuk az utolsó oldalon történő aláírás mellett. A szerződő felek, illetve a szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) adatait az adásvételi szerződésekhez hasonló részletességgel kell feltünteti. Különbség lehet az, hogy amennyiben ingatlanok elcserélése történik, akkor mindkét – a jogügyletben szereplő – ingatlan adatait fel kell tüntetni, illetve ezzel összefüggésben két bejegyzési engedélyt kell adni, egyet-egyet az ingatlanok tulajdonosainak.

A szerződés az ingatlan-nyilvántartási kérelem mellékletét fogja képezni. Ebben a kérelemben meg kell határozni azt a jogcímet, ami alapján a tulajdoni viszonyok változni fognak. A kérelem tárgya ilyenkor az, hogy az ingatlan-nyilvántartási hatóság a felek tulajdonjogát csere jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be, jellemzően a jelenlegi tulajdonos tulajdonjogának egyidejű törlése mellett.

A földhivatalok előtti eljárások minden esetben komplex ügyek, odafigyelést, illetve gondosságot igényelnek. Tanácsos az eljárás során történő képviseletre, okiratok megszerkesztésére olyan ügyvédet, illetve ügyvédi irodát választani, amely szakterületként foglalkozik ingatlanügyekkel. Minden ingatlan, és ezzel együtt minden ügy más, ezért feltétlenül érdemes biztos szakmai tudással, illetve komoly ingatlanjogászi tapasztalattal rendelkező ügyvédhez fordulni.