Becsületsértés

A büntetőjogban és a szabálysértési jogban a becsületsértés egy a szabadság és az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmény illetve szabálysértés. A tényállás elsődlegesen az emberi méltóság védelmét kívánja biztosítani, de csakis abban az esetben állapítható meg, ha nem rágalmazásról van szó. Hétköznapi szóváltás során nem ritka, hogy előfordulnak olyan sértő kijelentések, amelyek mélyen bántó jellegűek. A jogalkotó a Büntető Törvénykönyvben helyet kapott becsületsértés törvényi tényállásának szankcionálásával igyekszik védeni az emberi méltóságot. Megállapítására akkor van lehetőség, ha a nála súlyosabbnak minősülő rágalmazás valamelyik feltétele hiányzik vagy más súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg.

Mikor beszélhetünk becsületsértésről?

Becsületsértést követ el az a személy, aki a másik fél irányába becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ illetőleg tettlegességet követ el. A becsület csorbításáról beszélünk minden olyan esetben, amikor az elkövető emberi méltóságában sérti a másik felet. Ez történhet szóban, írásban, nyomtatvány útján, de még rajzos ábrázolás esetében is. A becsületsértésre általánosan jellemző, hogy durva, lealacsonyító, becsmérlő, megszégyenítő elemeket tartalmaz. Becsületsértést valósítanak meg az olyan sértő megnyilvánulások, nyilatkozatok, melyek a kívülállók megítélése szerint a sértett jelleméről, becsületéről illetve tulajdonságairól megalázó jellemzést tartalmaznak. Becsületsértés abban az esetben tekinthető befejezettnek, ha a becsület csorbítása ténylegesen megtörtént és a sértett vagy más személy ezt érzékelte. Fontos tudnunk, hogy becsületsértés csakis és kizárólag szándékosan követhető el.

Mit jelent a tettlegesség?

Tettlegesség során olyan becsületcsorbító cselekményről beszélünk, amely esetben a sértett testének megalázó vagy sértő jellegű bántalmazása történik. Ilyen lehet az arcul csapás, a haj vagy szakáll lenyírás, ha az az emberi méltóságot sérti. A becsületsértés vétsége a vonatkozó jogszabály alapján akkor kerül megállapításra, ha a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata, vagy az elkövető cselekménye nagy nyilvánosság előtt történik, a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével, vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben. A becsületsértés csak szándékosan követhető el.

Mire figyeljünk?

A becsületsértő kifejezésének alkalmazásakor mindenképpen meg kell vizsgálni a körülményeket, a helyi szokásokat, a szóhasználatot és a persze a sértett és az elkövető közti viszonyt. A szimpla tiszteletlenség, udvariatlanság még önmagában nem minősül becsületsértésnek, ugyanis a becsületsértő kifejezéseknek szoros összefüggésben kell állnia a sértett munkakörével, közmegbízatásával vagy közérdekű tevékenységével. A jogalkotó tehát nem csak a szóban történő megnyilvánulást szankcionálja, hanem minden olyan cselekményt, amely alkalmas arra, hogy az emberi méltóságot és becsületet sértse. A sértett kifigurázása, megszégyenítő, lealacsonyító, megvető céllal történő felpofozása, hajának lenyírása, levizelése mind kimerítik a becsületsértés témakörét. Mivel azonban tettlegességről van szó ezekben az esetekben, fontos megemlíteni, hogy ha bármilyen sérülést okoz a cselekmény, akkor nem becsületsértésről, hanem testi sértésről beszélünk. Külön említést érdemelnek azok a cselekmények, amelyekre szexuális indíttatásból kerül sor, hiszen esetükben szintén nem becsületsértésről van szó. Mint sok más jogi területen, a becsületsértés megállapításához is komplexen kell vizsgálni az eset minden körülményét. Ennek mindenképpen ki kell térnie arra, hogy milyenek a helyi szokások, hagyományok, milyen viszonyban van a sértett és az elkövető, vagy milyen szóhasználat az elfogadott adott területen. A pusztán udvariatlan, tiszteletlen viselkedés nem von maga után jogi szankciót akkor, ha arra nem a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásával, vagy közérdekű tevékenységével kapcsolatban kerül sor.

Mi a teendő?

A becsületsértési ügyek csak magánindítványi eljárás során büntethetők, tehát mindössze abban az esetben, ha maga a sértett feljelentést tesz. Így ha úgy érezi szándékos becsületsértés áldozatává vált és úgy gondolja, feltétlenül szeretné magát és emberi méltóságát megvédeni, feltétlenül kérjen szakszerű tanácsot. Keresse ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk majd az ön rendelkezésére! Amennyiben becsületsértés sértettjévé vált, és szeretné megindítani az eljárást, ezt magánindítvánnyal teheti meg. A feljelentés megtétele előtt azonban érdemes szakember tanácsát kikérnie, aki a konkrét becsületsértési ügy kapcsán személyre szóló tájékoztatást ad majd.