Emberrablás

A Büntető Törvénykönyvben szabályozott emberrablás alapesete két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az emberi szabadság ellen elkövetett bűncselekmény során az elkövető más személyt megfoszt személyi szabadságától, és szabadon bocsátását anyagi követelése teljesítésétől teszi függővé.

Milyen esetekben büntetendő súlyosabban az emberrablás?

Mivel a bűncselekmény különösen veszélyes a társadalomra, így a jogalkotó bizonyos esetekben súlyosabb szankciókat helyez kilátásba. Így, ha tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, bűnszövetségben, fegyveresen, felfegyverkezve, vagy hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen követik el az emberrablást, továbbá tizennegyedik életévét be nem töltött sérelmére, különösen súlyos anyagi hátrányt vagy halált okozva valósul meg a cselekmény, akkor az alapesetnél is súlyosabb büntetésre számíthatnak az elkövetők.

Hogyan történhet a személyi szabadságtól való megfosztás?

Emberrablás esetében az elkövető mindig szándékosan, erőszakkal cselekszik, mely során a testi sérülés, vagy az élet kioltása is azonnal bekövetkezhet. Előfordulhat, hogy a sértett akár betegsége, akár fizikai vagy pszichikai tényezők miatt képtelen a védekezésre, valamint akaratának kinyilvánítására. Ennek tipikus példája, ha a sértettet elkábítja az elkövető annak érdekében, hogy elrabolhassa.

Mi történik, ha felhagy cselekményével?

Az emberrablás befejeződése sokkal fontosabb, mint az, hogy szankcionálásra kerüljön sor, ezért a jogalkotó lehetőséget biztosít arra, hogy a büntetés korlátlanul enyhíthető legyen. Ennek azonban az a feltétele, hogy az elkövető mindenféle külső kényszerítéstől függetlenül hagyja abba cselekményét. Abban az esetben ugyanis, ha rendvédelmi szerv kényszeríti erre, és nincs más lehetősége, mint felhagyni az emberrablással, akkor nem élhet az enyhítés előnyeivel.

Büntethető, aki tud az emberrablás tervezéséről?

Akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az a személy, akinek tudomása van arról, hogy emberrablás elkövetése készül. Fontos tehát, hogy ilyen esetben a hatóságot tájékoztassa, akkor is, ha az elkövető esetleg saját hozzátartozója. Abban az esetben, ha az emberrablást nem kísérlik meg elkövetni, akkor a büntetés nem alkalmazható.