Követeléskezelés

Egy cég pénzügyeinek kezelése mindig határozott, erős kezű irányítást követel meg. Minél nagyobb a társaság, annál több a pénzmozgás, illetve a mögöttük meghúzódó szerződéses jogviszony. Egyre kisebb figyelem hárul a központi vezetésről az egyes szerződésekre, ami így könnyen oda vezethet, hogy segítséghez kell fordulni. Lehetséges a kintlévőségek kezelése, az egyes adósságok gyors és hatékony behajtása úgy, hogy mindeközben a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartjuk?

Szerződő partnere nem fizet, annak ellenére sem, hogy vállalkozása már teljesítette a rá eső szolgáltatást? Akkor Önnek ügyvédi segítségre van szüksége. Egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvédi irodával érdemes elmélyíteni az üzleti kapcsolatot; jogszabályokban jártas, tapasztalt szakemberek vizsgálják meg a követelés hátterét, kidolgozva a leginkább megfelelő, leghatékonyabb, sikert eredményező megoldást.

A fennálló adósságok mielőbbi rendezése, a jogalap, összegszerűség tisztázása mindig elsőrendű fontosságú. Rendezetlen vagyoni viszonyok mellett nem alkotható átfogó kép a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről. A cég jogainak, jogos érdekeinek érvényesítését is megnehezíti az, hogy ha az ügy minden részlete nem ismert, annak során az ügyvéd szakértő közreműködése elmaradt. Az ügyvédek elsősorban a hasonló jogvitákat békés, peren kívüli úton igyekeznek rendezni. Amennyiben viszont a követelés kötelezettje erre nem mutat hajlandóságot, akkor a vagyoni viszonyok rendezése érdekében a meghatalmazott ügyvéd kénytelen a megfelelő jogi lépések megtételére. Ez történhet számos módon, az ügy részleteinek függvényében; fizetési meghagyásos eljárásban, perindítással vagy akár az adós társaság vagyoni viszonyait véglegesen lezáró felszámolási eljárás, adott esetben kényszertörlési eljárás megindításával.

A társaságok számára mindig fontos a fizetőképesség. Ha megállapításra kerül a társaság fizetésképtelensége, akkor a hitelező kérelmére, vagy a cégbíróság értesítése alapján akár a felszámolási eljárás is megindítható a társaság ellen.

Ügyvédi Irodánk az adósságok behajtásában, kintlévőségek kezelésében kész szakszerű, hatékony segítséget nyújtani ügyfelei részére, szakszerű behajtási metodikával, gyors sikerekkel. De ami a másik oldalt illeti, csőd- és felszámolási ügyekben, egyéb fizetésképtelenségi eljárásokban az adós képviseletét is vállaljuk. Ne hagyja, hogy a rendezetlen pénzügyek fejfájást okozzanak, és időben forduljon ügyvéd szakemberhez, aki vállalja a hatóságok előtti eljárások, a nyilvántartó bíróság előtti eljárások levezénylését, a könyvelővel, könyvvizsgálóval történő egyeztetést, kapcsolattartást.