Haszonélvezet alapítása

Haszonélvezet alapítása történhet akár természetes személy akár jogi személy javára. A haszonélvezet alapítása történhet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vagy külön okiratban.

Hogyan jöhet létre a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezeti jog létrejöhet szerződés vagy jogszabály alapján. A haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más dologi jogcímen felül a dolog birtokának átruházása, ingatlanon, vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezet esetén a haszonélvezet ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Mi a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezeti jogánál fogva a haszonélvező a más személy tulajdonában álló dolgot birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti, tehát a tulajdonjog részjogosítványai közül egyedül a dolog feletti rendelkezési jog nem illeti meg, azaz a tulajdonjogot nem ruházhatja át, nem zálogosíthatja el, nem terhelheti meg.

Melyik a jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog legfontosabb esete?

A jogszabályon alapuló haszonélvezet legfontosabb jogi esete az, amikor a túlélő házastárs örökli annak a vagyonnak a haszonélvezetét, amit egyébként nem ő örököl. A jogi tény bekövetkezésével ex lege, azaz a törvény erejétől fogva létrejön ilyenkor a haszonélvezet. Bejegyzése deklaratív hatályú, azaz a jog már az írásba foglalás előtt is létezik, és nem a bejegyzés, hanem a jogszabály keletkezteti a haszonélvezetet, de kötelező bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyzés elmulasztásának az a következménye, hogy a haszonélvezet a dolognak csak rosszhiszemű vagy ingyenes szerzőjével szemben érvényesíthető.

Hogyan történhet a haszonélvezeti jog alapítása?

A haszonélvezet alapítása nem csak ingyenesen, hanem ellenérték fejében is történhet. A haszonélvezet alapítása után annak gyakorlása ingyenes (vagyis a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlása fejében nem köteles ellenszolgáltatást teljesíteni a tulajdonosnak).

Meddig tart a haszonélvezeti jog?

A természetes személy esetén a haszonélvezeti jog korlátozott időre, és legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb ötven évre engedhető, a határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog ötven évig áll fenn.

Ha haszonélvezeti jogi szerződést szeretne kötni, vagy bármilyen kérdése van a haszonélvezeti joggal kapcsolatban, kérem, keresse fel ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!