Birtokbaadási jegyzőkönyv

Helyszín:
Hrsz:
Kelt:

Az ingatlan birtokbaadása a mai napon megtörtént, felek a közüzemi mérőórák állását az alábbiak szerint rögzítik:

VÍZ
Mérőóra száma:
Mérőóra állása:

VILLANY
Mérőóra száma:
Mérőóra állása:

GÁZ
Mérőóra száma:
Mérőóra állása:

A fenti fogyasztásmérők adatai az Eladó(k) és a Vevő(k) közösen végzett leolvasás értékeit tükrözi. Az Eladó(k) jelen birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltatók a Vevő(k)vel szerződést kössenek.

Az Eladó(k) jelen jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg bemutatják és másolatban átadják Vevő(k)nek azon hivatalos igazolásokat – „nullás igazolások” -, melyek bizonyítják, hogy az ingatlan valamennyi közüzemi tartozása a birtokbaadás napjáig ki lett fizetve.

Egyéb feljegyzések, illetve megjegyzések:

……………………………….. …………………………………
ELADÓ VEVŐ

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név:……………………….. 2. Név:………………………..
Lakcím:……………………….. Lakcím:………………………..