Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés a végintézkedési forma egyik fajtája. A végintézkedés gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a végrendeletet és a halál esetére létrejövő szerződéses formákat (halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés a várt örökségről, öröklési szerződés).

Mi az öröklési szerződés?

Az öröklési szerződés olyan kétoldalú jogügylet, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás, életjáradék vagy gondozás fejében örökösévé (vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében) teszi, feltéve, ha a szerződő fél túléli az örökhagyót.

Mi a tartás, életjáradék és a gondozás?

A tartás a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátása, illetve gondozása.
Az életjáradék meghatározott pénzösszeg időszakonként visszatérő szolgáltatása. A gondozás új elem az új Polgári Törvénykönyvben, amelyben az ápolási elemek uralkodnak és így tartásdíj vállalása nélkül is köthető öröklési szerződés.

Kik lehetnek az öröklési szerződés alanyai?

Eltartói oldalon több személy is lehet alanya. Örökhagyói oldalon csak egy, kivéve a házastársak (ilyenkor a túlélő házastársnak holtig tartó haszonélvezeti joga marad a közösen használt lakáson és a felszerelési, berendezési tárgyakon).

Kinek nyújtandó tartásra, életjáradékra, illetve gondozásra lehet kötni öröklési szerződést?

Az új Polgári Törvénykönyv szerint az örökhagyó nemcsak saját tartásra, életjáradékra, illetve gondozásra köthet öröklési szerződést, hanem (a sajátja mellett vagy kizárólag) harmadik személy ellátására is. Ilyenkor az örökhagyó halála után a harmadik személynek haszonélvezeti joga marad a közös lakáson, berendezésen, felszerelésen, amelyet a szerződéses örökös megörököl, ugyanúgy, mint amikor házastársak kötnek közösen öröklési szerződést.

Mi jellemzi az öröklési szerződést?

Az öröklési szerződésben vegyülnek a szerződés (kötelmi jog) és az öröklés (végrendelet) elemei, szabályai. Tehát sajátos kettősség jellemzi: tartalma szerint tartási/életjáradéki szerződés, formája szerint azonban végintézkedés. Az öröklési szerződés csak írásban érvényes, az írásbeli végrendeletre vonatkozó szabályok szerint.

Hogyan szüntethető meg az öröklési szerződés?

A Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik vagy akár felbonthatják a közöttük fennálló öröklési szerződést. A bíróság bármelyik fél kérelmére megszüntetheti az öröklési szerződést, ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált és a szerződés célja életjáradéki szerződéssé történő átváltoztatással nem valósítható meg.

Ha öröklési szerződést szeretne kötni, kérem, keresse ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!