Garázdaság

Mikor beszélhetünk garázdaságról?

A közbiztonság, a köznyugalom és a törvényes rend védelmének érdekében a Btk. a garázdaság tényállását büntetni rendeli. A bűncselekmény megállapításához fontos tényező, hogy az elkövető magatartása erőszakos, közösségellenes legyen, s ugyanakkor alkalmas legyen arra, hogy megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Hogyan büntetendőek a súlyosabb esetek?

A vonatkozó jogszabály három évig terjedő szabadságvesztéssel büntet akkor, ha a garázdaságot az elkövető

  • csoportosan
  • köznyugalmat súlyosan megzavarva
  • fegyveresen
  • sérülés okozására alkalmas eszközzel felfegyverkezve, vagy
  • nyilvános rendezvényen követi el.

A minősített eset megállapításához azonban nem elegendő, ha például a táskában van egy kés, hiszen ez mások számára nem látható. A fenyegetésre felhasznált eszköznek nem kell feltétlenül fegyvernek lenni, így gyakorlatilag bármi, ami sérülést okozhat, kimeríti a felfegyverkezés fogalmát.

A megbotránkoztató cselekmények is büntethetőek?

Mindennapjainkban rendszerint megfordulunk olyan helyszíneken, épületekben, közlekedési eszközökön, ahol a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően kell viselkedni. Időről-időre vannak azonban olyanok, akik viselkedésükkel megbotránkozást váltanak ki. Ez – bár zavaró lehet- mégsem büntetendő.

Más a helyzet azonban akkor, ha az elkövető magatartása a közösség ellen irányul, és ugyanakkor riadalmat kelthet. Persze nem mindegy, hogy milyen körülmények között kerül sor a cselekményre. Míg egy sportrendezvényen a kiabálás megszokottnak tekinthető, addig egy színházi előadás alkalmával már korántsem így van.

A garázdaság mindig erőszakos!

A garázdaság elkövetője mindig erőszakosan cselekszik. Kocsmai berendezés dobálása, a sértett fellökése, vagy sérülést egyébként nem okozó dolgokkal való megdobálása – mind olyan tipikus cselekmények, amelyek kapcsán megállapítható a garázdaság, ha azzal riadalmat kelt az elkövető, és megzavarja a köznyugalmat.

Garázdasággal vádolják, és szeretne minden Önt illető joggal tisztában lenni? A szakember felkeresése sértetté, valamint gyanúsítottá válás esetén is a legjobb döntés annak érdekében, hogy a jövőben megfelelő jogi képviselet álljon Ön mellett!