Mit csinálunk

Jogi tanácsadás

A jog útvesztőiben vállaljuk minden jogi megfontolást igénylő kérdésben a jogi tanácsadást. A személyes konzultáció keretében sor kerül az ügy mélyreható elemzésére, a iratok megtekintésére és minden fontos körülmény számbavételére. A tényállás megismerését követően a jogszabályok és a bírói gyakorlat ismeretén alapuló megfontolt és felelősségteljes jogi vélemény kialakítására kerül sor. Az esetek többségében egy óra alatt megválaszoljuk minden kérdését és általában megoldást is találunk jogi problémájára. Ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy a nagyobb baj megelőzése érdekében, még az ügy kezdeti stádiumában vegyék igénybe a szolgáltatást annak érdekében, hogy tisztában legyenek jogaikkal. A jogi tanácsadás keretében jogi véleményt és segítséget adunk egy tervezett per megindításához, a per esélyeinek latolgatásához vagy a folyamatban lévő perben a védekezési taktika kialakításához. Szerződés aláírása előtt segítséget nyújtunk a tervezett szerződés véleményezésében.

Szerződések, Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése (okiratszerkesztés)

Az Ügyvédi Iroda ügyvédjei minden esetben saját maguk készítik el a szerződéseket, okiratokat. A szerződések készítése során felmérjük a lehetséges veszélyforrásokat és körbebástyázzuk a szerződést a szükséges biztosítékokkal a későbbi viták elkerülése végett. A szerződések látszólagos hasonlóságuk ellenére mindig tartalmaznak egyedi vonásokat, ezért sosem készítünk szerződéseket iratminták, blanketták alapján. Minden leendő ügyfelünknek hangsúlyosan tanácsoljuk, hogy semmilyen esetre se készítsen szerződést ingyenesen letölthető vagy fizetős iratminták alapján, ha csak az iratminta eladója írásban nem vállal felelősséget az iratmintája alapján megkötött szerződésből esetlegesen keletkező kár megtérítésére. Megbízható ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett szerződés megéri az árát, sok problémát előzhet meg vele és megkímélheti magát a komolyabb veszteségektől. Okirat szerkesztési szolgáltatásunk keretében napi rendszerességgel készítünk ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (adásvételi szerződés, bérleti szerződés), gazdasági társaságok alapításával és eladásával kapcsolatos szerződéseket (társasági szerződés, üzletrész adásvételi szerződés), munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratokat (munkaszerződés, kollektív szerződés), örökléshez és hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó iratokat (végrendelet) valamint a házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos szerződéseket (házassági vagyonjogi szerződés).Az ügyvédi ellenjegyzés kiemelt jelentőségére tekintettel fontosnak tartjuk ügyfeleinket tájékoztatni az ügyvédi ellenjegyzés legfontosabb szabályairól:

A szerződés ellenjegyzésével az ügyvéd egyrészt azt igazolja, hogy az ellenjegyzett szerződés a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, másrészt az ügyvéd azt igazolja, hogy a szerződésben megjelölt felek a szerződést saját kezűleg, az ügyvéd előtt vagy az ügyvéd helyettese előtt írták alá. Ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, ami saját vagy irodája közreműködésével jött létre. Az ügyvéd tehát nem ellenjegyezhet olyan szerződést, amit nem ő szerkesztett, és amit nem előtte vagy helyettese előtt írtak alá.

Az, hogy az ügyvéd csak a maga vagy irodája által készített okiratot ellenjegyezheti, azt jelenti, hogy előzetesen megismerte a felek szerződéses elképzeléseit, majd a szakmai és jogszabályi elvárásoknak megfelelően fogalmazta meg azt, amit a felek közösen és egybehangzóan akartak. Az ügyvéd nem jogosult és nem is köteles a felek mögöttes szándékainak vizsgálatára. Az ügyvéd az szerződés ellenjegyzésével arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződést írásba foglalja és a felek nyilatkozatainak megtételét bizonyítja.

Az ügyvédi ellenjegyzés lényege tehát az, hogy az ügyvéd szerkeszti az okiratot, az ügyvéd felel annak szakszerűségéért és hitelességéért. Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szerződés megteremti az ügyvéd fokozott anyagi és erkölcsi felelősségét. Az ügyvéd ellenjegyzése nem egy egyszerű aláírás, hanem annál sokkal több, annak állítása, hogy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szerződés jogszerű, és ezért az ügyvéd teljes felelősséget vállal. Az ügyvédi ellenjegyzéshez nem elegendő az ügyvéd egyszerű aláírása, hanem az ügyvédnek az erre való jogosultságát is igazolnia kell. Ezt szolgálja a sorszámmal ellátott, az ügyvédi kamaráknál regisztrált ügyvédi szárazbélyegző. Az ügyvédi bélyegző használata nélkül az ügyvéd aláírása nem minősül ügyvédi ellenjegyzésnek. Szárazbélyegzővel nem minden ügyvéd rendelkezik. Az alkalmazott ügyvéd, tehát azaz ügyvéd, aki más ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazásában áll, nem rendelkezik száraz bélyegzővel. Az alkalmazott ügyvédet az őt alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda tagjának szárazbélyegzőjét csak erre vonatkozó kifejezett felhatalmazás alapján használhatja.