Ingatlan ajándékozás

Ajándékot kapni, illetve ajándékozni mindenki szeret. Nem gyakran hallani a különböző ajándékok átadásakor, átvételekor, hogy itt bizony egy szerződéskötés történik. Egy ilyen ügylet is jelentős vagyonmozgásokat tud eredményezni, így megkerülhetetlen az, hogy a polgári jogi szabályrendszerben helyet kapjon az ajándékozási szerződés.

Az ajándékozási szerződés meghatározása tökéletesen megegyezik a köznapi értelemben vett ajándékozással: az ajándékozó egy dolog tulajdonjogát ruházza át ingyenesen a megajándékozott részére. Nem gyakran előforduló probléma, de a polgári törvénykönyvünk leszögezi azt is, hogy a megajándékozott kötelezettségei közé tartozik az, hogy az ajándékot elfogadja. E nélkül szerződés nem jön létre, nem lehet a szerződő felek akaratának összhangjáról beszélni.

Ajándékozás tárgya ingatlantulajdon, illetve ingatlanon fennálló egyéb jog (például haszonélvezeti jog) is lehet. Gyakori esetről van szó, különösen családi körön belül népszerű ingatlanok ajándékozása Magyarországon. Más ajándéktól eltérően, ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog-változást, illetve egyéb jogot a földhivatalnak is be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba. Szintén csak ingatlanokra vonatkozik az a kitétel, hogy a szerződést írásba kell foglalni, illetve az, hogy a megajándékozottnak az ingatlant birtokba is kell vennie. Egyebekben a szerződésre az ingatlan adásvételre vonatkozó szabályok irányadóak, értelemszerű eltérésekkel; így a szerződés nem tartalmaz vételárat, hanem a vevő a tulajdonjogot ingyenes juttatás révén szerzi meg.

Amennyiben a szerződés tárgya az ingatlanoknak egy sajátos típusa; termőföld, akkor további szigorításokat kell alkalmazni. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld csak közeli hozzátartozó részére, továbbá állami, önkormányzati, vagy egyházi szervek részére lehetséges.

A részletes szabályanyag miatt az adásvételhez hasonlóan szintén leszögezhető az, hogy elengedhetetlen az ingatlanjogban, illetve szerződési jogban jártas ügyvéd közreműködése a teljes eljárás során.

Mikor követelhető vissza az ajándék?

Az ajándékozás ingyenességéből fakadóan egy meglehetősen bizalmi cselekvés, melynek keretében véglegesen és ingyen lemondunk tulajdonunkról a megajándékozott javára. A jogrendszer ezt az állapotot – összevetve az egyes ajándékozói igényekkel – azzal igyekszik egyensúlyban tartani, illetve méltányosan kezelni, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén az ajándék visszakövetelhető. Ezek az esetek az alábbiak:

  • Ha az ajándékozónak létfenntartása érdekében szüksége van az ajándékra. Nem köteles a megajándékozott az ajándék visszaadására akkor, hogy ha valamely járadék vagy egyéb juttatás (például tartási szerződés alapján) gondoskodik az ajándékozóról
  • Ha a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó, vagy neki közeli hozzátartozója ellen. Ilyen jogsértés lehet például egy bűncselekmény elkövetése ellene.
  • Ha az ajándékozás egy kifejezett feltevésre tekintettel történt meg, és a feltevés véglegesen meghiúsult. Ilyenkor az ajándékozónak kell bizonyítania a feltevés meghiúsulását. Az ajándékozó esetleges reményei, elképzelései nem felelnek meg a feltevés fogalmának.

Kell illetéket fizetni?

Tekintettel arra, hogy vagyonforgalom történik, ajándékozás esetén is főszabály szerint illetéket kell fizetni. Az ajándékozási illeték alapja az ingatlan forgalmi értéke, mértéke tulajdonátruházás esetén 9 százalék. A szabályok azonban változhatnak az ingatlan, illetve a szerződő felek jellemzői alapján.

Ki az az ügyvéd, aki segítséget tud nyújtani számomra?

Összességében elmondható a fentiek ismeretében az, hogy egy ingatlan ajándékozási szerződés is különös körültekintést, illetve felelős átgondolást igényel. Egy ilyen eljárás levezénylésével feltétlenül olyan ügyvédet bízzunk meg, aki kellő jártassággal, illetve tapasztalattal rendelkezik a hasonló dokumentumok megszerkesztésében, illetve az eljárás során történő képviseletben, valamint tisztában van a vonatkozó ingatlanjogi, illetékjogi szabályozással is.