Adásvételi előszerződés

Az előszerződés szerződéskötési kötelezettség teremet a felek között. Az előszerződés egy különleges tárgyú szerződés, amely egy végleges szerződés megkötésére irányul. Az előszerződés tárgya tehát maga a végleges szerződés, illetve az annak megkötésére irányuló akarat. Az előszerződés szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet. Ez egy lényeges különbség a keretszerződéshez képest. Előszerződés alapján a felek szerződéses alapon szerződéskötési kötelezettséget vállalnak. Az előszerződés alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni. A Ptk. 6:73. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint a felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással ingatlan adásvételi szerződést kötnek (ingatlan adásvételi előszerződés). Az ingatlan adásvételi előszerződés alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni. Szintén a Ptk. 6:73. § (1) bekezdése szerint az adásvételi szerződés megkötésének elmaradása esetén az illetékes bíróság bármelyik fél kérelmére az adásvételi szerződést létrehozhatja és annak tartalmát megállapíthatja. Amennyiben az ingatlan adásvételi előszerződés alapján valamelyik fél nem köti meg a végleges adásvételi szerződést, akkor szerződésszegést követ el. Az előszerződés megszegése esetén a Ptk. feljogosítja a bíróságot, hogy a végleges adásvételi szerződést hozza létre és annak tartalmát állapítsa meg.

Az előszerződéshez kapcsolódóan különböző szerződést biztosító mellékkötelmek járulhatnak, a leggyakoribb foglaló átadása, de kötbér kikötése is lehetséges. Nincs akadálya annak, hogy előszerződés keretében előleg átadására kerüljön sor. Az ingatlan vételárának egy részletét is lehet kifizetni előszerződés keretében.

A Ptk. 6:73. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Ingatlan adásvételére vonatkozó előszerződés érvényes létrejöttéhez csupán a szerződés egyszerű írásba foglalása szükséges. Ingatlan adásvételi előszerződés érvényességének nem feltétele az ügyvédi ellenjegyzés. Önmagában az előszerződés felek általi aláírása érvényes megállapodást hoz létre. Nem lehet eredményesen hivatkozni az előszerződés érvénytelenségére azon az alapon, hogy nem tanúzták alá, ügyvéd nem ellenjegyezte vagy közjegyző az aláírások valódiságát nem tanúsította.