Cégalapítás

Napjainkra a cégeljárások Magyarországon elektronikus eljárásokká váltak. Az új megoldásoknak hála a cégalapítás kényelmesebb, gyorsabb és áttekinthetőbb, mint valaha. A kor kihívásainak megfelelően az ügyvédek feladata az elektronikus eljáráshoz szükséges technikai követelmények biztosítása, hogy ügyfeleik részére még jobb szolgáltatást nyújthassanak.

Számos szolgáltató hirdet villámgyors határidőkkel cégalapítást. Az esetek többségében az ügyfél ilyen szolgáltatóknál nem is találkozik ügyvéddel. A cégalapításhoz pedig szükséges ügyvéd közreműködése. Ne bízza társasága sorsát olyanokra, akik nem ritkán megfelelő végzettség nélkül, a vállalkozók érdekeit veszélyeztetve hirdetik magukat.

A bejegyzés rövid határideje a törvényi szabályozásnak köszönhető; egyszerűsített eljárás esetén ugyanis a bejegyzési kérelmet az illetékes cégbíróság az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül elbírálja. Az esetek döntő többségében így az ügyfelek szinte villámgyorsan juthatnak hozzá társaságukhoz, amely meg is kezdheti működését a piacon.

A törvény számos nyomtatvánnyal szemben kiemelt alaki követelményeket támaszt az elektronikus hitelesítésen felül is; az ügyvezetői aláírás igazolására például csakis ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy közjegyző előtt készített aláírási címpéldány szolgálhat. A közjegyzők és az ügyvédek jogvégzett szakemberek, akik a polgári jog és a cégjog vonatkozó szabályait részletekbe menően ismerik. Friss vállalkozóként mindenképpen olyan szakemberhez forduljunk tanácsokért, aki a jogszabályok pontos ismerete miatt érdemi segítséget tud számunkra nyújtani. A hatályos szabályozás a gazdasági társaságok részére több ponton is széles mozgásteret biztosít. A társaság saját tőkéjének összetétele, mértéke, a döntéshozás, a cégstruktúra, a cégjegyzéssel összefüggő kérdések, vagy például a felügyelőbizottság tekintetében minimális megkötéseket tartalmaz csak a törvény, amelyeket betartva a tagok szabadon rendelkezhetnek még lényegesnek számító kérdésekben is. Jellemzően jogbiztonsági kritériumok (például a társasági hitelezők védelme) azok, amelyek esetén a törvény szigorúbb. Az esetleges lehetőségekről, a cég lehető legmélyebb testreszabhatóságáról csak a jogszabályokat megfelelően ismerő szakember, jellemzően ügyvéd tud kimerítő tanácsot adni.

Ugyancsak jelentős érdeklődésre számot adó információ, hogy az egyszerűsített eljárásban történő cégalapítás március 16. napja óta illetékmentes. Figyelemmel arra, hogy közzétételi költségtérítést egyébként sem kell fizetni egyszerűsített alapításkor, arra juthatunk, hogy jelenleg különösen kedvező körülmények mellett lehet saját céghez jutni. Ezért amennyiben új, a piacon hasznosítható ötlete van, az ügyvédi iroda örömmel várja megkeresését.