Ingatlanjog

Az Ügyvédi iroda kiemelt szakterülete az ingatlanjog, ennek során vállaljuk az ingatlan átruházással kapcsolatos összes okirat elkészítését. Az Ügyvédi Iroda teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

  • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás.
  • lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése.
  • ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések elkészítése.
  • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ),
  • házirend, lakásszövetkezeti alapszabály szerkesztése, módosítása.
  • telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása.
  • perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben.
  • az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás).
  • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás.