Kaphat-e kártérítést, ha elveszett a csomagja a postán?

Az elektronikus úton történő kommunikáció elterjedésével egyre kevesebbszer küldünk postai levelet, azonban a nem személyesen vásárolt termékeket vagy vidéki ismerőseinknek küldött ajándékokat továbbra is postán kapjuk meg, illetve juttatjuk el a címzettnek. Bosszantó, ha a küldemény nem érkezik meg: az anyagi mellett lelki kár is keletkezhet, főként, ha egy számunkra kedves tárgy veszik el a postán a kézbesítési folyamat valamelyik állomásán. A posta üzletszabályzata szerint, amennyiben küldeményünk kezelése nem felel meg az ÁSZF-ben foglaltaknak, illetve a jogszabályi előírásoknak, panasszal fordulhatunk a szervezethez bármely ügyfélszolgálati helyen.

6 hónapig tehetünk panaszt

A panasz a küldemény feladásának napjától számított 6 hónapon belül tehető meg, a posta pedig a vizsgálatot 30 nap alatt folytatja le, amely időtartam további 30 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a panaszos nem kap választ megkeresésére, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. A posta ÁSZF-je szerint a szervezet a küldemény megsemmisülése, megsérülése, részleges vagy teljes elvesztése, illetve időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén kártérítést fizet a címzettnek, amellyel a címzett vagyonában okozott kárt téríti meg.

Mikor jár kártérítés?

Kártérítés akkor jár, ha a káreset a küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy visszakézbesítéséig történt, és azért a feladó, illetve külső körülmények nem tehetők felelőssé. A fizetett kártérítési átalány a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése esetén a szolgáltatás díjának 15-szöröse; részleges sérülés vagy elvesztés szerint pedig arányosan jár. Az értéknyilvánítással feladott küldeményeknél a kártérítés alapesetben megegyezik az értéknyilvánításban megjelölt érték összegével. Amennyiben a küldemény belföldi kézbesítése 15 napon belül nem történik meg, a posta azt elveszettnek tekinti, ebben az esetben a kártérítés mértéke megegyezik a fentiekben leírtakkal. Ha küldeménye elveszett vagy megsérült, és a posta nem hajlandó kártérítést fizetni, forduljon ügyvédi irodánkhoz, és segítünk érvényesíteni érdekeit.