A Földhivatal előtti eljárás

Az adásvételi szerződés megkötését követően, a Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez földhivatali eljárás szükséges. A tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon, az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalhoz kell benyújtani. E kérelemhez csatolni kell három darab felek által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett ingatlan adásvételi szerződést, valamint az Eladó és Vevő úgynevezett APEH adatlapját (10B400), mely letölthető az APEH honlapjáról.

Fenti okiratokat minden esetben csatolni kell földhivatali ingatlan-nyilvántartási kérelmünkhöz. A tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem illetéke ingatlanonként 6.600,- forint. Az illeték megfizethető átutalással, vagy készpénzzel a földhivatalban. Amennyiben átutalással fizetünk, a díj befizetéséről szóló átutalási igazolást is csatolni kell a kérelemhez.