Nevet akarok változtatni!

Viszonyunk a nevünkhöz

A nevünk, amelyet viselünk meghatároz bennünket. Ugyanaz írásban, mint az arcunk, vagy a ruházatunk a látvány szintjén: kifejez minket. Minden alkalommal, ha megismerkedünk valakivel, az elhangzó név az első benyomás része. Európában gyakori szokás, hogy a gyermek egy nagyszülő vagy szülő keresztnevét kapja, a vezetéknév pedig melengető kapcsolatot jelent kiterjedt családunkhoz, amely gyökereink és hagyományaink őrzője.

Milyen okunk lehet a névváltoztatásra?

Gyakran előfordul, hogy az ember ellenérzésekkel viselteti a saját neve iránt. Ha nem tetszik, vagy fura hangzású a keresztnevünk, nem illik a vezetéknevünkhöz, nehéz bemutatkozáskor kimondani, esetleg vicces-áthallásos szóalakja van, az elég ok lehet arra, hogy felnőtt korunkban késztetést érezzünk az átalakítására. Ha olyan szakmát választunk, amelyben a nevünk is a reprezentáció eszközévé válik (pl. könyvelő irodát alapítunk) a túlságosan gyermetegen hangzó keresztnevet vagy a vicces vezetéknevet érdekünkben állhat megváltoztatni.

A névváltoztatás oka lehet sok esetben érzelmi alapú: ha az ember nem érez érzelmi közösséget azzal, akitől kapta (pl. nem ismerte az apját) vagy éppen konfliktus terheli a vele való kapcsolatot, érezheti úgy, hogy muszáj megszabadulnia tőle. Előfordulhat ennek ellenkezője is, amikor ügyvéd segítségével harcolja ki valaki, hogy valódi apjának vezetéknevét használhassa.

A névváltoztatás módja

Magyarországon lehetőség van mind a vezeték- mind a keresztnév megváltoztatására. Két keresztnevet viselők esetében a névváltoztatás jelentheti a keresztnevek sorrendjének felcserélését, illetve az egyik törlését is. A megfelelő nyomtatványt kitöltve a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél kell leadni és leróni az előírt illetéket. Kiskorú névváltoztatást a gondviselő, gondnokság alatt álló személy nevében pedig a kijelölt gondnok adhatja be a kérelmet. A kérelem beadásakor meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a névváltoztatás érinthet, ilyen pl. hogy a férj névváltoztatása érinti a feleséget, ha az házasságkötéskor felvette a férj nevét, és a gyermekeiket is, kivéve abban az esetben, ha a szülők külön kérik, hogy az ő nevük ne változzon. Előfordulhat, hogy olyan nevet szeretnénk felvenni, amelyet a magyar jog tilt, ennek érdekében – feltéve, ha megfelelő jogi hátterünk van hozzá – érdemes ügyvéd segítségét kérni.