A tulajdoni lap részei

A tulajdoni lap három részből áll.

I. rész: a tulajdoni lap első része az ingatlan adatait tartalmazza (ingatlan fekvése, helyrajzi száma, minősítése, jogi jellege, stb.)

II. rész: a tulajdoni lap második része a tulajdonosok adatait és tulajdoni hányadukat tűnteti fel.

III. rész: a tulajdoni lap harmadik része tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat (haszonélvezet, telki szolgalom, földhasználati jog, vételi és opciós jog, végrehajtási és jelzálogjog, stb.), illetve a bejegyzett jogokhoz, vagy azok jogosultjaihoz kapcsolódó tényeket (perfeljegyzés, tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye, árverés kitűzése, stb.).