Könnyen jogsértő lehet a honlapunk doménneve

Cégünk neve, védjegye és honlapjának doménneve kiválasztásánál nem csak marketingszempontokat kell figyelembe vennünk. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a doménnév ne sértse más személyek jogait. Hazánkban az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által kidolgozott Domainregisztrációs Szabályzat alapján igényelhetnek doménnevet honlapjukhoz a cégek.

Választás előtt ellenőrizzük a védjegyadatbázist és a cégjegyzéket

A szabályzat előírásai szerint a név nem lehet jogsértő; ennek megelőzése érdekében választás előtt ellenőriznünk kell a védjegyadatbázist és a cégjegyzéket. Ezt elmulasztva ugyanis könnyel előfordulhat, hogy véletlenül egy másik cég nevét választjuk doménnek, ezért pedig az adott vállalat akár be is perelhet, hiszen ez a névviselési jog megsértésének minősül: követelhetik a doménről való lemondást, sőt, egyes esetekben még sérelemdíjat is fizetnünk kell. Ha pedig egy védjegyet regisztrálunk doménnévként, az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt vonhatnak felelősségre: amennyiben 100 ezer forintnál nem nagyobb vagyoni hátrányt okoztunk, szabálysértés, ha viszont nagyobbat, bűncselekmény miatt indulhat eljárás ellenünk. Illetve, ha a honlapot gazdasági tevékenység érdekében indítjuk el, a védjegy tulajdonosa védjegybitorlási pert is indíthat.

Így előzhetjük meg a vitákat

Mindez persze fordítva is megtörténhet, azaz előfordulhat, hogy a mi cégünk nevét vagy védjegyét alkalmazza valaki doménként, nem feltétlenül szándékosan. Ebben az esetben természetesen mi ugyanúgy perelhetünk, de ésszerűbb megelőzni a kellemetlenségeket, és egy időben regisztrálni vállalkozásunk nevét, védjegyét és honlapjának doménnevét.

Alternatív vitarendező fórumokhoz is fordulhatunk

Mivel manapság, az internet világában az időtényezőnek a korábbiaknál jóval nagyobb jelentősége van, a doménnevekkel és hasonlókkal kapcsolatos viták rendezésére egy a bírósági pereknél gyorsabb megoldás is elérhető. Az alternatív vitarendező fórumok döntései bár nem bírnak egy ítélet jogerejével, sokkal rövidebb idő, akár néhány hónap alatt megszülethetnek. További különbség, hogy ezek a fórumok csak a név visszavonásáról dönthetnek, kártérítést nem ítélhetnek meg. Az eljárást kezdeményező utóbbi végett a fórum segítségének igénybevétele után bírósághoz is fordulhat.