Ingatlan bérbeadás – a szerződés megszűnése

Aki átmenetileg kiadja a lakását, esetleg ingatlan bérbeadásából él vagy azzal egészíti ki a jövedelmét, tapasztalhatta, hogy sajnos nem csak korrekten együttműködő bérlők vannak a piacon. Hiába van hivatalos szerződés, még akkor is lehetnek problémás pontok mindkét fél számára, amelyet nem könnyű feloldani, érdemes az ilyenkor megfelelő lépéseknek utánanézni, mert ha rosszat lép, az is megütheti a bokáját, akinek amúgy igaza van.

Hogyan szűnhet meg az ingatlanbérleti szerződés?

A bérleti szerződés megszűnésére, az azt követő lépésekre, a bérlők kiköltözésének határidejére vonatkozóan a szerződés rendelkezik. Határozatlan idejű szerződés esetén alapesetben a felmondási idő a felmondás bejelentésétől számított 1 hónap (de ettől eltérően is lehet rendelkezni, ha azzal mindkét fél egyetért), amelynek lejárta előtt a bérlőnek ki kell költöznie.

A határozott idejű szerződés a lejárat napján automatikusan megszűnik, és ezt követően, a szerződésben meghatározott időn belül a lakóknak el kell hagyniuk az ingatlant.

A szerződés általában nevesíti azokat az eseteket, amelyek bekövetkezése után a paktum automatikusan megszűnik (az ingatlan állagának rombolása, nem lakáscélú használat stb.), ezek a rendkívüli felmondás esetei. Ezekben az esetekben a a szerződés azonnali hatállyal szűnik meg, a lakóknak azonnal kik kell költözniük, státuszuk innentől „jogcím nélküli ingatlanhasználó”-ra változik.

A felmondás hivatalos útjának első lépései

Ha szerződésszegés történik vagy a lakás tulajdonosa mond fel a bérlőknek, előfordulhat, hogy nem akarnak kiköltözni a lakásból. Ilyenkor nagyon kell vigyáznia a bérbe adónak, hogy kizárólag törvényes eszközökkel éljen az érdekei védelmében, hiszen a lakóknak is kijár az érdekvédelem, és bizony ő is megütheti a bokáját, ha nem tartja be a szabályokat.

Ha azért akar a lakástulajdonos felmondani, mert más célra szeretné hasznosítani az ingatlant, a szerződés felbontása rendes felmondással történik. Ilyenkor a tulajdonos szóban vagy írásban (esetleg ajánlott levélben, hogy hivatalos nyoma legyen) felmond, és innentől kezdve indul a szerződésben foglalt felmondási idő.

Késedelmes fizetés esetén a bérlő részére írásos felszólítást kell eljuttatni. A felszólítás kézbesítésétől számított 8 napja van rendezni a fizetendő tételeket, ha nem reagál, tovább 8 napon belül az ingatlan tulajdonosa felmondással élhet.