temetkezés

A temetkezés szabályai

A temetkezésre vonatkozó szabályok tavaly változtak: az addig hatályos, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt a 2013. évi CXXXVIII. törvény módosította. A változtatások a temetkezési szolgáltatásokat, a búcsúztatást, a szociális temetés szabályait, a sírhely megváltását, illetve a hamvak temetőn kívüli elhelyezését is érintik.

A hamvak temetőn kívüli elhelyezése

A 2013. november 1-től hatályos új szabályok értelmében, amennyiben a hamvakat temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül helyezik el, a temetést bonyolító személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az urnát megfelelő körülmények között tárolja, illetve biztosítja a hozzátartozók számára a kegyeleti jog gyakorlását. A temető fenntartójának ezen nyilatkozatokról nyilvántartást kell vezetnie.

A temetési szolgáltatások

A szabályzás meghatározza a temetkezési szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, amelyek közé tartozik a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt a temetésre való előkészítése, a szükséges kellékek biztosítása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás, a sírba helyezés, a visszahantolás, a hamvasztás, a hamvak szórása, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, az exhumálás és az újratemetés. A temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó szabályok is változtak. Ezek értelmében tilos egészségügyi intézményekben hasonló reklámot elhelyezni.

Szociális temetés

Idén januárban a szociális temetés új intézménye lépett életbe: ezt az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnál lehet igényelni. Szociális temetés esetén a temetkezési szolgáltatásokról az állam gondoskodik; koporsót vagy urnát, sírjelet és sírhelyet biztosít. A köztemetőben ezen temetések számára az üzemeltető szociális parcellát tart fenn.