Peren kívül is rendezhető a bankkal kialakult vita

A magánszemélyek és a bankok között kialakult viták peres eljárás nélkül, a Pénzügyi Békéltető Testület segítségével is rendezhetők. A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) egy alternatív, bíróságon kívüli vitarendezési fórum, amely a Magyar Nemzeti Bank mellett működik. Célja, hogy kezelje a pénzügyi szolgáltatók és ügyfeleik között létrejött, a szolgáltatás igénybevételével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvitákat.

A testülethez csak természetes személyek fordulhatnak

A fogyasztó azon esetekben fordulhat a testülethez, ha a banknál kezdeményezett panaszkezelési eljárás számára nem megfelelő eredménnyel zárult. A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogviták azonban nem tartoznak a PBT hatáskörébe. A vitarendező fórum szolgáltatását jogi személyek, egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok nem vehetik igénybe, kizárólag természetes személyek. A PBT célja, hogy a hasonló viták egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan rendeződhessenek.

A kérelem beadásának menete

Amennyiben egy magánszemély a Pénzügyi Békéltető Testülethez szeretne fordulni problémájával, egy kérelmet kell megküldenie, egy beadvány formájában, amely tartalmazza a kérelmet előterjesztő, illetve a pénzügyi szolgáltató adatait (név, lakóhely vagy tartózkodási hely; illetve a pénzügyi szolgáltató neve és székhelye). A kérelmezőnek részletes információkat kell szolgáltatnia ügyéről az említett nyomtatványon, illetve csatolnia kell az állításait bizonyító dokumentumokat (szerződés, panasztétel, az arra adott válasz stb.) is.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Mielőtt a magánszemély kérelemmel fordulna a PBT-hez, meg kell kísérelnie a vitás ügy közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval való rendezését, illetve ezt igazolnia is kell a testületnél, ellenkező esetben ugyanis a kérelmét automatikusan elutasítják. Szintén feltétel, hogy a kérelmező ne indítson egyidejűleg közvetítői vagy polgári peres eljárást, illetve, ezt igazolni is tudja. A vitarendezési eljárás általában 90 napon belül befejeződik.