Kötelesrész és kitagadás

A kötelesrész mértéke  a törvényes örökrész harmada. Kötelesrészre az elhunyt lemenői (gyermeke, unokája), szülei (édesanyja, édesapja) valamint házastársa tarthat igényt abban az esetben is amennyiben az örökhagyó semmilyen juttatásban nem kívánta részesíteni őket. Tehát amennyiben az örökhagyó végrendeletében teljes vagyonát másra hagyta a kötelesrészre jogosultak akkor is tarthatnak igényt a törvényes örökrész egyharmadára, akkor is, ha a végrendelet nem említi őket. Ez ellen az örökhagyó végrendelkezési akaratát korlátozó szabályozás ellen védelmet nyújthat a kitagadás. A kitagadásnak korlátozza a kötelesrész érvényesülését. A kitagadás érvényességéhez speciális követelmények társulnak.