Házastársak illetékmentessége

Mentes a vagyonszerzési illetékteher alól a házastársak közötti ajándékozás és vagyonátruházás. 2014. január 1. napjától mentesek az vagyonszerzési illetékteher alól a házastársak közötti vagyonmozgások, akár ingyenes, akár visszterhes ügyletről van szó. A házastársak illetékmentessége teljes körű és értékhatártól független, tehát a mentesség kiterjed minden típusú vagyontárgyra, akár a gépjárműre is. További újdonság, hogy a házasság fennállása alatt megvalósult ajándékozást bejelentési kötelezettség sem terheli az adóhatóság felé. Az említett mentességek csak és kizárólag a házastársakra vonatkoznak az élettársi kapcsolatra nem alkalmazhatók.