Fiatal lakásszerzők illeték kedvezményei

A harmincötödik (35.) életévét be nem töltött fiatal első lakásszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték felét köteles megfizetni, amennyiben a lakás adásvételi szerződésben szereplő vételára nem haladja meg a 15 millió forintot. Sokszor merül fel kérdésként, hogy az Itv. alapján ki számít első lakástulajdont szerzőnek? Első lakástulajdonát az szerzi meg akinek tulajdonában nincs és nem is volt lakás tulajdon. Az is  első lakástulajdont szerzőnek számít akinek 1%-49% közötti tulajdoni hányada van vagy volt lakástulajdonban. Az illetékekről szóló törvény szerint, ha a 35 éven aluli fiatal volt vagy jelenleg haszonélvező vagy más  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga volt vagy van már nem számít első lakástulajdont szerzőnek. Amennyiben beleesik a fiatal vevő a kedvezményezettek körén belül a kedvezmény igénybevételéről, továbbá a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a fiatal vevőnek már az adásvételi szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell. Körültekintetően és figyelmesen kell eljárni a kedvezmény esetleges igénybevétele esetén, ugyanis jogosulatlanság hiányában  a vevőnek a kapott kedvezmény összegének háromszorosát kell visszafizetnie az adóhatóságnak.