„Elhalálozás esetére szóló rendelkezés” jogi megítélése avagy a végrendelet überelése

Az örökhagyónak, mint számlatulajdonosnak lehetősége van a folyószámláját vezető banknál „Elhalálozás esetére szóló rendelkezés” elnevezésű formanyomtatványt aláírni és abban megjelölni kedvezményezettet halála esetére. Az „Elhalálozás esetére szóló rendelkezésben” kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettként. A számlatulajdonos e rendelkezését bármikor megváltoztathatja, vagy visszavonhatja. A számlatulajdonos örökhagyó által a bank részére adott „Elhalálozás esetére szóló rendelkezés” elnevezésű formanyomtatványon tett rendelkezés, melyben az örökhagyó kedvezményezettet jelöl meg nem végrendelet. A számlatulajdonos örökhagyó által adott rendelkezés olyan kétoldalú jogügylet – szerződés a számlatulajdonos és bank között -, melyben a számlatulajdonos örökhagyó arra ad megbízást a banknak, hogy a folyószámláján lévő pénzét a meghatározott feltétel bekövetkezése esetén – azaz a halála után – az általa megjelölt kedvezményezettnek fizesse ki. A bank e megbízás alapján köteles harmadik személy, azaz kedvezményezett javára teljesíteni a számlatulajdonos örökhagyó halálát követően. Ha a számlatulajdonos kedvezményezettet jelöl meg a folyószámlán elhelyezett összeg nem képezi a hagyaték tárgyát. „Elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel” kivonható a folyószámlán elhelyezett pénz a hagyatékból. A számlatulajdonos a folyószámláján tartott pénzzel rendelkezhet és ez a rendelkezési joga a kedvezményezett megjelölése tekintetében sem korlátozható, így a kedvezményezett megjelölésével a számlatulajdonos a a folyószámláján tartott pénzét kivonhatja a hagyatékból. A kedvezményezett nem öröklés, hanem kötelmi jogcímen szerez a kedvezményezett jogosultságot a számlatulajdonost bankkal szemben megillető folyószámla-követelés kifizetésére.