Főbb jogaink betegként

Az alapvető jogok térnyerésével, újabb és újabb generációk megjelenésével egyre több terület kerül a szabályozandó kérdések körébe. A betegek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, (jogi) védelmük elsőrendű követelmény egy jogállamban. Az egészségügyi törvény egyes alapvető rendelkezéseit ismertetjük.

Magyarországon minden betegnek joga van sürgős szükség esetén a megfelelő ellátáshoz, fájdalmai csökkentéséhez. Ehhez biztosítani kell számára az állapotához igazodó ellátást a megfelelő szolgáltatótól és orvostól. A beteg megválaszthatja azt az orvost, aki az ellátását vezeti, azonban csak ésszerű szakmai keretek között – tehát például ha a betegség szakmai jellege vagy a sürgősség azt nem zárja ki.

Az ellátás ideje alatt a beteg emberi méltósághoz való joga is kiemelt védelmet kap. Így például a személyi szabadság csak sürgős szükség esetén, mások élete, testi épsége, illetve egészsége védelme érdekében korlátozható. Garanciális rendelkezés, hogy az ilyen intézkedéseket a beteg kezelőorvosa rendelheti csak el általában. Tilos a kínzó, embertelen, kegyetlen, megalázó intézkedések alkalmazása. Továbbá e körben kell megemlíteni a vetkőztetésre irányadó elveket, mi szerint a ruházat csak a szükséges mértékben és ideig távolítható el a betegről.

Fekvőbetegek esetében kiemelt jelentőségű jog a kapcsolattartás hozzátartozókkal, egyéb személyekkel: a látogatók jelenléte, támogatása a beteg gyógyulását is képes elősegíteni. Az érintkezés történhet írásban, szóban, látogatók fogadásával. Különös jelentőségű ez kiskorú betegeknél, ahol a szülő vagy törvényes képviselő mindig a gyermek mellett tartózkodhat.

A betegnek joga van az intézet elhagyásához is, azt kezelőorvosától kérheti. E jog – alapvetően közérdekből – számos korlátozással van ellátva: így például a távozás mások testi épségét, egészségét nem veszélyeztetheti.

Széles körűen tájékozódhat a beteg az állapotával, intézkedésekkel, vizsgálatokkal kapcsolatban. A tájékoztatást számára érthető módon, szükség esetén tolmács közreműködésével kell megadni.

Az ellátás során felhasznált személyes és egészségügyi adatokat bizalmasan kell kezelni, ez az orvosi titoktartás jogintézménye.

A betegnek joga van az önrendelkezéshez; így ő maga dönti el, hogy melyik ellátást veszi igénybe, mely beavatkozások elvégzéséhez járul hozzá. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A beteget törvényi korlátok mellett az ellátás visszautasításának joga is megilleti. Az eutanázia kérdésköre fontos alapjogi terület; számos alaki és tartalmi előírást tartalmaz a törvény erre vonatkozóan – utal a szabályokra az ugyvedipraxis.hu.

Érdemes tudni, hogy jogaink védelme érdekében az intézmények mellett – független – betegjogi képviselők működnek, akik az egészségügyi törvényben foglalt jogok érvényesülését felügyelik. Panaszainkkal, kérdéseinkkel bizalommal fordulhatunk hozzájuk.