Mire figyeljünk akkor, ha hibásan teljesítenek nekünk?

A Polgári Törvénykönyv számos lehetőséget biztosít számunkra ilyenkor is igényeink érvényesítésére. A szabályok által elérni kívánt cél miatt ugyanakkor érdemes meggondolni, hogy a hibás teljesítés jogkövetkezményei közül melyiket választjuk, választhatjuk.

A kellékszavatosság, a termékszavatosság, illetve a jótállás számos különbözőséget mutat egymáshoz képest. Az alábbiakban ezek közül a legfőbbekre térünk ki. Kellékszavatosság és jótállási igénnyel a velünk szerződő fél kereshető meg; jellemzően a termék kereskedője, vagy forgalmazója. Az új. Ptk. által honosított termékszavatosság esetén viszont lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy közvetlenül a gyártóhoz forduljunk, annak ellenére is, hogy közöttünk számos esetben nincs is szerződéses viszony. E körben így érdemes mérlegelni, hogy a láncolat melyik elemét preferáljuk; ha a gyártóban bízunk jobban (például hogy termékét valóban hibátlanra ki tudja javítani), lehet egyenesen hozzá is fordulni.

Igényeink érvényesítésére csak meghatározott idő áll rendelkezésre, így érdemes nyomon követni azt is, hogy hogyan állunk az idővel. A határidőkről lehet a szerződésben rendelkezni, a törvény azonban meghatároz kereteket. A kellékszavatossági igény elévülése a szerződés teljesítésétől indul (és eltérő időtartamot ölel fel a szerződés jellemzőitől függően), míg termékszavatosság a gyártót a forgalomba hozataltól számított két évig terheli.

Eltérőek a kimentés szabályai is az egyes esetekben. Jótállás, illetve termékszavatosság esetében a jogalkotó egyértelműen leszögezi, mikor mentesülhet a kötelezett. Mérlegelni kell, hogy az egyes jogkövetkezmények igénybe vétele esetében kellően biztosított-e a lehetőség a hiba kiküszöbölésére.

Kellékszavatosság és jótállás esetében a Ptk. kimondja, hogy a jogszabály rendelkezéseitől nem lehet eltérni a fogyasztók hátrányára. Egyéb jogintézményekre vonatkozóan a Ptk. ugyanakkor azt szögezi le, hogy a fogyasztó jogszabályban megállapított jogait nem lehet csorbítani.

Végül a jogok terjedelme is eltérő lehet. Kellékszavatossági igény alapján a termék kijavítása, kicserélése, illetve árleszállítás igényelhető, végső esetben pedig a jogosult elállhat a szerződéstől. Termékszavatosság alapján kijavítás és kicserélés kérhető. Ha pedig a szerződő fél jótállást vállal, akkor a jognyilatkozatban foglaltak illetik meg a jogosultat.