Az ittas járművezetés a büntetőjogász szemével

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban Magyarországon sokkal megengedőbb a közhangulat, mint egyéb a vezetést negatívan befolyásoló szerek fogyasztása kapcsán. A közúti balesetek kiemelkedő része köszönhető, illetve vezethető vissza arra, hogy a balesetet okozó sofőr a vezetést megelőzően alkoholt fogyasztott. Mi számít ittas járművezetésnek? Létezik zéró tolerancia? Mi a bűncselekményi küszöb? – a mai cikkünkben az ittas járművezetés jogi megítélését vizsgáljuk.

Mi számít ittasságnak?

Az ittasság büntetőjogi fogalma egy új konstrukció. Korábbi büntetőjogi szabályozásunkban alkoholos befolyásoltság szerepelt, ami jogi értelmezésében jelentősen különbözik az ittasság fogalmától, attól sokkal megengedőbb megfogalmazás volt. Egy egyszerű példával érzékeltetve, ha vezetést közvetlenül megelőzően megittunk egy üveg vodkát, akkor a felszívódás pillanatáig nem voltunk alkoholos befolyásoltság alatt, ugyanakkor józannak sem mondhattuk magunkat tekintettel az elfogyasztott alkohol mértékére. Az ilyen ügyek bizonyítása a bíróságokon sem volt egyszerűbb, ezért a jogalkotó úgy határozott, hogy figyelmen kívül hagyja büntetőjogi szempontból az elkövetéskor, az elkövetőben lévő alkohol mértékét. Így jött létre az ittasság fogalma, ami egyszerűsítve annyit jelent, hogy az elkövető szervezetében! az elkövetéskor a büntetőjogi küszöb feletti mérték előidézésére alkalmas mennyiségű alkohol van. Így, ha megittunk a cselekmény előtt egy üveg vodkát, akkor az elfogyasztott alkohol mennyiségéből, és a cselekmény utáni vérvétel eredményéből matematikai számítás alapján kiszámolható az, hogy a küszöbértéket meghaladó alkohol mennyiség volt -e a szervezetünkben. Fontos ennek a változásnak a köztudatban történő propagálása, ugyanis sokan még mindig úgy gondolják, hogy a cselekmény időpontjában történő alkohol mértéke számít.

Az alkohol mértékének számítása és a mintavétel eszközei

Az alkoholfogyasztás mérésére leggyakrabban alkoholszondán keresztül történő mérés keretén belül találkozhatunk. Fontos megjegyezni, hogy büntetőjogi szempontból különbséget teszünk lég, és véralkohol szintek között. A szonda kizárólag légalkohol mérésére szolgál, és kizárólag hitelesített alkohol szonda mérése az, ami számít egy eljárásban. A legtöbb esetben nincs a rendőröknél hitelesített alkoholszonda mérő, ezért sima elektronikus merővel ellenőrzik a vezetőt. Ennek az az értelme, hogy ha a nem hitelesített mérő alkoholfogyasztást jelez, akkor a rendőr már intézkedést kezdeményezhet, hitelesített mérővel is lemérheti az alkoholszintet, illetve vér és vizeletmintát is vehet a sofőrtől.

A nem hitelesített szonda ugyanakkor nem képes a szájban lévő vagy belélegzett alkoholt elkülöníteni a gyomorban lévőtől, így akár egy ablakmosó folyadék belélegzésétől képes pozitív eredményt mutatni. Nem lehet szondáztatni olyan sofőrt, aki lázas, vagy valamilyen légúti betegségben szenved. Minden ellenőrzés során legalább két alakalommal kell körülbelül negyedórás időközzel a mérést elvégezni. Amennyiben pozitív eredményt hoz a mérés, akkor vér és vizelet minta adásra előállítják a gépjármű vezetőjét.

Az alkohol mértékének visszaszámítására alkalmazták az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani levelét, ami már nincs hatályban. Hatályon kívül helyezését követően azonban nem gondoskodtak új eljárási szabályról, így jelenleg nincs hatályos eljárási szabály az alkohol mértékének számítására. Ettől függetlenül az orvosszakértők a mai napig a 13. számú módszertani levél szabályai alapján számolják vissza az alkohol mértékét.

Zéró tolerancia

A köznapi gondolkodásban elfogadott az a tény, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az ittas járművezetés kapcsán. Ez büntetőjogi szempontból nem felétlen helytálló. Büntetőjogi megközelítésben az minősül ittas járművezetőnek, akinek 0.25 mg/l légalkoholt és 0,50 g/l véralkohol szintet meghaladó értéket előidézésre alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Összefoglalva, tehát bűncselekményről csak abban az esetben beszélhetünk, ha a mérés során a fenti értékeket meghaladó mértéket produkált a sofőr, annál alacsonyabb mérték alapján kizárólag szabálysértési eljárás indul.

Ráivás

A ráivás egy olyan eszköz volt az ittas járművezetők kezében, amikor például egy baleset okozását követően azonnal nagy mennyiségű magas alkohol tartalmú italt fogyasztottak, ezzel megpróbálva ellehetetleníteni az alkoholfogyasztás mértékének visszaszámítását a cselekmény időpontjára. Tekintettel arra, hogy a cselekmény időpontjában fennálló alkoholos befolyásoltságnak már nincs létjogosultsága, úgy a helyszíni ráivás sem jelent megoldást már az eljárás félrevezetésére. Egyetlen esetben jelent a mai napig problémát a ráivás kiszűrése, ha a sofőr balesetet okoz ittasan, majd elhagyja a helyszínt és órákkal, vagy napokkal később kerül csak elfogásra. A köztes időben fogyasztott alkohol mennyisége teljes mértékben megzavarja a számítást, így a cselekmény időpontjában szervezetben lévő alkohol mennyisége nem számítható.

Ittas járművezetés a bírósági gyakorlatban

Alapvetően két formája lehet az ittas járművezetésnek a büntetőeljárások során. Első formája amikor kizárólag ittas járművezetéssel vádolnak bennünket, ekkor a gyakorlat szerint pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltást szab ki a bíróság a terheltre. A második eset amikor egy másik bűncselekménnyel halmazatban áll az ittas járművezetés. Ebben az esetben komoly súlyosbító tényezőként veszik számításba az ittas járművezetést mint bűncselekményt.  A bírói gyakorlat szerint a közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmény terheltjei a legritkább esetben kapnak letöltendő börtönbüntetést. Kivételt képez ez alól, ha valaki ittasan vezeti a járművet, mert ebben az esetben nagy gyakorisággal letöltendő börtönbüntetéssel honorálják a cselekményt.

A büntetés kiszabásánál főszabály szerint kötelező járművezetéstől eltiltást is kiszabni. Ezt csak különösen méltányolható esetben mellőzheti a bíróság, ami körülménynek a fennállása igen ritkán fordul elő. Fontos azonban, hogy megfelelő jogi védelem esetén elérhető az, hogy csupán kategóriára tiltsák el az elkövetőt. Ebben az esetben a nem eltiltott kategóriákban továbbra is vezethet a terhelt, csupán az eltiltott kategóriába tartozó járművet nem. A másik előnye annak, ha valakit kategóriára tiltanak el, hogy nem kell újra vizsgáznia abban az esetben, ha fél évet meghaladja az eltiltás mértéke.

Összefoglalva az ittas járművezetés borzasztó felelőtlenség. A reakció idő lassulásával olyan baleseteket okozhatunk, ahol akár mások élete is veszélybe kerülhet. Rengeteg alternatív opció létezik arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljük el az ittas járművezetést a taxitól a tömegközlekedésen át a sofőrszolgálatig. Ha mégis megtörtént a baj, és fennakadtunk egy rendőri ellenőrzésen a megfelelő jogi segítség igénybevételével elérhető az, hogy a cselekményünk súlyának megfelelő büntetéssel kelljen szembenéznünk.