Rossz szomszédság török átok – a birtokzavarások a hétköznapokban

Reggel hétkor  a flex lágy dallamaira ébredünk a pihenőnapunknak szánt hétvégén?  A szomszédunk megint a kertjében tárolt műanyag szemetet égeti el az ablakunk alatt? Számos olyan idegesítő magatartás valósulhat meg az emberek együttélése során aminek hosszútávon kiegyensúlyozott megoldása lehet a jegyzői birtokvédelem.

Milyen esetben kérhetünk birtokvédelmet?

Talán nem is gondolnánk, de birtoksértést nem csak azzal követhetünk el, ha például a szomszéd tulajdonában álló ingatlanra engedély nélkül belépünk. Rengeteg olyan magatartás valósulhat meg ami zavarhat minket békés birtoklásunkban. A teljesség igénye nélkül a birtoksértő magatartások közé tartozhat a fény-, hang- és zajszennyezés, a saját birtokunkban lévő ingatlanra történő belépés ott tartózkodás, de ide tartozik a közművek zavartalan működésének akadályozása is.

Minden esetben célravezető, hogy ha első alkalommal megpróbáljuk a meggyőzés eszközét alkalmazni, felhívni a zavaró figyelmét arra, hogy a tevékenysége akadályoz minket az ingatlanunk zavartalan használatában. Amennyiben ez több próbálkozás után sem vezet eredményre, akkor érdemes jogi segítséget igényelni a helyzet rendezésére.

A Polgári Törvénykönyv, alapján egy ingatlan tulajdonosa korlátozás mentesen használhatja saját ingatlanát addig amig mást nem zavar a saját tulajdonának korlátozás mentes használatában. Ez a mindent szabad, ami másnak nem árt filozófia konkrét megjelenése a következőképpen hangzik a törvény rendelkezései szerint:

„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”

Hogyan indul a birtokvédelmi eljárás?

A birtokvédelemre két jogi lehetőségünk van egyrészt a tényleges birtoklás alapján fennálló birtokvédelem, mely a jegyzőnél indul, illetve a tulajdonost megillető birtokvédelem, mely indítható közvetlenül bíróság előtt. Az esetek jelentős részében a jegyző előtt indítható birtokvédelem kerül alkalmazásra, mert a bírósági eljáráshoz képest jelentősen gyorsabb, a költsége alacsonyabb, és a problémák zöménél hatékony megoldást jelent. A jegyző előtti eljárás kérelemre indul, ahol elő kell adni a birtoksértő magatartást a lehető legrészletesebben kifejtve, kérni kell a birtoksértő eltiltását az általa folytatott magatartástól. Ezen felül 3000.- forint eljárási illetéket le kell rónunk a jegyzőnél és el is kezdődik a procedúra.

A jegyzői határozat után

Általában a birtoksértő magatartástól a jegyző eltiltja a magatartás gyakorlásától. Mit tehetünk, ha a szomszédunk ezután is zavartalanul folytatja a tevékenységét? Kérelemmel kell fordulnunk a jegyzőhöz a határozat végrehajtásának érdekében. A jegyző leggyakrabban pénzbírsággal igyekszik kikényszeríteni az általa hozott határozat végrehajtását, de egyes kérelemket akár rendőrség közreműködésével is végre lehet hajtatni?

Mi történik, ha nem kapunk birtokvédelmet?

A birtokvédelmünket elutasíthatják formai, illetve tartalmi okból. Formai ok miatti elutasítás abból fakadhat, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai követelményeket lemulasztjuk, vagy a kért mellékleteket nem csatoljuk. Tartalmi elutasításra két esetben kerülhet sor a jegyzői birtokvédelem során.

  1. amennyiben az aki birtokvédelmet kér nyilvánvalóan nem jogosult a birtoklásra,
  2. a birtokvédelmet kérő a birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

Jogorvoslat

A birtokvédelmi határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, az azonnal végrehajtható. A határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a határozat tartalmát magára sérelmesnek tartó fél pert indíthat a határozat megváltoztatás iránt bíróságon. Ebben az esetben a bíróság számára a fő kérdés nem a birtokvita rendezése, hanem a jegyzői határozat jogellenessége, és jogellenesség esetén a határozat megváltoztatása

Minden birtokvédelem komoly jogi szaktudást igényel. Ne bízza a véletlenre keressen fel szakértő ügyvédi segítséget birtokvédelmi kérelmének elkészítéséhez.