Nincs többé át nem vett levél – az E-tértivevény és az elektronikus kézbesítési rendszer a Magyar Postánál

Sokan találkoztunk már azzal a jelenséggel, hogy elutazás, vagy egyszerű figyelmetlenség miatt lemaradtunk egy-egy hivatalos levelünk átvételéről. Ez több esetben rendkívül komoly következményekhez vezet, legyen szó egy fizetési meghagyás vagy egy bírósági végzés át nem vételéről. Ilyen esetben reklamálhatunk a postán, vagy a levelet küldő hatóságnál bizonyíthatjuk igazunkat. Úgy néz ki, hogy a Magyar Posta következő technikai fejlesztésével az ilyen esetek minimálisra szoríthatók. Azzal, hogy a hétköznapi kommunikáció súlypontja egyértelműen az elektronikus felületekre tevődött át, az analóg (papír alapú) levelezést is összhangba kellett hozni ezzel a változással.

Nyomkövetés:

A nyomkövetés, egy régóta létező ingyenes szolgáltatás a postánál, alapvetően az általunk ajánlottan, hivatalos levélként vagy tértivevénnyel ellátott leveleket a posta saját internetes felületén a feladáskor kapott küldemény azonosítóval eddig is tudtuk követni. Ez a szolgáltatás komoly előrelépés volt megjelenésekor manapság azonban sokat veszített jelentőségéből, mivel a felület nem kapott megfelelő publicitást, és használata során csak olyan küldemények sorsát tudjuk követni, amelyeknek ismerjük a küldemény azonosítóját.

E-tértivevény:

Az E-tértivevény szintén egy hasznos szolgáltatás, amelynek elsődleges célközönsége a vállalkozások. Nagyobb számú tértivevényes küldemények esetén a Posta lehetőséget biztosít arra, hogy a visszaérkező tértivevényen szereplő adatokat, illetve az átvevő aláírásának képét, adatbázisba rendezve, elektronikus formában és úton kapja meg a szolgáltatást igénylő. Fontos információ, hogy ezt a szolgáltatást jelenleg kizárólag belföldi levélküldés során lehet igénybe venni.

Adatbiztonsági szempontból sincs ok aggodalomra, ugyanis két biztonságos módon is hozzáférhetők a szolgáltatás során létrejövő adatok. Első mód, hogy zárt elektronikus rendszeren keresztül továbbítja a Posta az ügyfél részére, a második mód, hogy adathordozón (CD-n) keresztül biztosítja az adatokat a szolgáltatás megrendelőjének. Az adatokat minősített elektronikus aláírással (elektronikus aláírással és időbélyegzővel) látják el, így az adatok sérthetetlensége biztosított.

Gyakorlati szempontból megvizsgálva, álláspontunk szerint a CD mint adathordozó rögzítése ebben a folyamatban hamar a szolgáltatás avulását fogja jelenteni, ugyanis a felhő és szerver alapú adattárolási módok elterjedésével, egyre kevesebben használnak lemezt, illetve egyre kevesebbeknek van lemez olvasó a aszámítógépükben. Nem beszélve arról, hogy mivel az okostelefonok technikai fejlettsége utolérte, ha nem meghaladta egy átlagos munkahelyi számítógép teljesítményét, a vállalkozások érdemi vezetői már nem asztali számítógépek előtt szerzik be a lényeges információkat. Mindenesetre, ha ez a technológiai avulás bekövetkezik, az első mód, a zárt rendszerű adattovábbítás akkor is naprakész mód lesz.

Elektronikus kézbesítési rendszer:

Az elektronikus kézbesítési rendszer a legfrissebb újítása a Postának. Egyész pontosan szeptember első napjától kezdődően a postások ipari mobiltelefonok (PDA-K) segítségével jeleznek majd a levelek állapotával kapcsolatosan, illetve így dokumentálják az átvételt. Ez az újítás nem csak felhasználóbarát, hanem a postai dolgozók szempontjából is egy nagy könnyítés. Az eddigi rendszerben a küldemények rögzítése papír alapon történt, ezt váltja fel az elektronikus szolgáltatás. A rendszer működés hasonlatos lesz a futárszolgálatok által végzett kézbesítéshez, akik PDA aláírás és státuszküldés már működő modelljével rendelkeznek.

Nagy igény lenne olyan postai szolgáltatásra is, ami a számunkra feladott levelekről ad tájékoztatást, vagy a számunkra küldött ajánlott vagy hivatalos küldemények adatait is tartalmazná. Gyűjthető adatbázist lehetne készíteni a keletkezett adatokból, és automatikus rendszeren keresztül lehetne a címzettet értesíteni a feladott levél kézbesítésének pontos időpontjáról. Szerencsére ez a vágy hamar a gyakorlatban ölthet testet, mivel a Posta tervezi ilyen jellegű szolgáltatásának elindítását is a közel jövőben. Nagyon boldoggá tenné akár a vállalkozói/cégvezetői társadalmat, de még az ügyvédi közösséget is legyen akár polgári vagy védőügyvéd, mindannyian elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, mégis jelentős papír alapú levelezést folytatnak.