Ingyenes cégalapítás? Az álom valóra vált! Változások az illetéktörvényben

2017. március 16. napja piros betűs ünnep lesz azok számára, akik cégalapítást terveznek a közel jövőben. Az országgyűlés az új közigazgatási perrendtartással együtt elfogadott egy olyan törvényt is mely rendelkezik a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről. A törvény alapján, az egyéni cég a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, valamint a közkereseti társaság alapítása illeték- és költségmentes lesz, függetlenül attól, hogy egyszerűsített, vagy hagyományos lejárás keretében történik-e.

 Lássuk mit jelent ez a mai állapotokhoz képest, amikor a törvény még nincs hatályban:

A jelenlegi szabályozás szerint két módon lehet cégbejegyzést kezdeményezni, két különböző ár kategóriában. Az egyszerűsített cégeljárás során, mely az alacsonyabb költségek mellet rövidebb határidőket is biztosít, egyéni cég esetében 15.000.-Ft Bt. vagy Kkt. esetében 25.000.-Ft, míg Kft. esetében 50.000.-Ft illetéket kell befizetni. Ha nem ezt, hanem a hagyományos eljárást választjuk, a költségek az előbb említett összegek duplája.

A változás nem érinti a már működő cégetek a változás bejelentése továbbra is illetékköteles, az előbbiekből kiindulva ki kell fizetni a 15.000.-Ft cégeljárási illetéket, valamint a 3000.-Ft közzétételi költségtérítést. A bejegyzési illetékek változása erőteljes hatást gyakorol a vagyoni változás illetékére is. Eddig Kft. esetében 40.000.-Ft Kkt. Bt. esetében 20.000.-Ft költséget jelentett. Az új szabályozásnak köszönhetően az előbb felsorolt cégformáknál ez az összeg az általános mértékű 15.000.-Ft-ra csökken. A részvénytársaságokat, és egyéb jogi személyeket ez az előnyös változás nem érinti számukra a jelenleg is hatályos szabályok lesznek irányadóak.

A változással érintett további területek:

Nem csak a cégalapításra készülők számára kedveznek a módosult passzusok, az építkezők számára is jelentős kedvezmény, hogy a használatbavételi, engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósági eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentességét a jelenlegi 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépületről, 300 m2 -es hasznos alapterületű új lakóépületre is kiterjesztik.

A földhivatali eljárás során az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadásának illetéke 20.000 Ft-ról az általános mértékű 3.000 Ft-ra csökken.

További változás érinti az elektronikusan lekérhető nem hiteles tulajdoni lap kiadásában. Ezt a szolgáltatást természetes személyek, évente két alkalommal ingyenesen vehetik igénybe.

2017. évi II. törvény a Magyar Közlöny 2017. évi 30. számában jelent meg és 2017. március 16. napján lép hatályba.