Fordítás és hiteles fordítás az ügyvéd munkájában

A polihisztorok kora lejárt. Életünk során egyre többször kell támaszkodnunk egy idegen hozzáértő személy tanácsaira. Így van ez a nyelvekkel is: a globalizáció jelensége magával vonja, hogy az egyes nemzetek polgárai egyre többször, egyre több csatornán kommunikálnak egymással. Mindez az ügyvédek munkájára is hatással van.

Számos olyan helyzet előfordulhat, hogy a magyar államigazgatási szerveknek külföldről származó, idegen nyelvű okiratokat kell feldolgoznia és elbírálnia. Például, amikor a cégbíróságnak egy külföldi cég tagságát kell bejegyeznie, vagy amikor egy külföldi állampolgár kíván ingatlan tulajdonjogot szerezni Magyarország területén. Az ilyen dokumentumok pontos, minden apró részletre kitérően alapos lefordítása az érintett személyek, illetve a közigazgatás számára is elsőrangú érdek.

A magyar szabályozás kiindulópontja az, hogy a hiteles fordítások elkészítésének jogát egy kézbe helyezi. Ez a jog az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát illeti meg.

Ez egy zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. Ennek a szervnek a kizárólagos hatásköre, hogy idegen nyelvű szövegeket magyar nyelvre, vagy más idegen nyelvre, illetve magyar nyelvű szövegeket más idegen nyelvre hitelesen fordítson. Megilleti az Irodát az a jog is, hogy más által készített fordítást hitelesítsen, illetve idegen nyelvű iratról hiteles másolatot készítsen.

Természetesen a Fordítóiroda körein kívül is számos szakember rendelkezik szakfordító, vagy tolmács képesítéssel. Számukra is jelentős mozgásteret kínál a magyar szabályozás. Ennek a legjobb példája a cégeljárás. Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégek cégjegyzékébe bejegyzendő adatok és cégiratok hiteles fordítására szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Kívételek

Ezen felül is számos kivétel gyűjthető össze a magyar joganyagból (például diplomák lefordítása).
Ami az egyes szerződéseket illeti, a felek az igényeiknek leginkább megfelelő megoldást választhatják. Amennyiben nem kell beadni a megállapodást közigazgatási szervnek egy eljárás keretében, akkor az üzletfelek megállapodása dönt a kérdésben.

Összességében elmondható, hogy az ügyvédi munka egyre inkább megköveteli a jó nyelvtudást. Az egyes fordítóirodák, szakfordítók munkája nem helyettesítheti teljes egészében azt, hogy problémamentesen tudjunk kommunikálni ügyfelekkel idegen nyelven. A pontos, végleges okiratok létrejöttét, egységes szerkezetbe foglalását hosszas egyeztetések, tárgyalások időszaka előzi meg. A magas szintű, professzionális nyelvismeret mindezek miatt kiemelt fontosságot kell, hogy élvezzen az ügyvéd kiválasztásánál.