csalás

Csalás minősített esetei

A hatályos büntető törvénykönyv a csalás bűncselekményét bizonyos körülmények fennállása esetén súlyosabban rendeli büntetni. Ezeket a körülményeket a csalás minősítő körülményeinek, az így megvalósított bűncselekményeket pedig csalás minősített eseteinek hívjuk. Ha súlyosabb büntetés fenyeget, akkor az eredményes ügyvédi munka és az eljárás alá vont személy jogainak érvényesítése kiemelt fontosságú. A csalás minősítő körülményeinek fennállásának vizsgálata is ügyvédi munka, amely a sikeres védőügyvédi képviselet részét képezi. Az alábbiakban a csalásnak ezen eseteit foglaljuk össze egy.

A csalás a vagyon elleni bűncselekmények közé tartozik, mely csoport a büntető törvénykönyv egy önálló fejezetét képezi. Ezen bűncselekmények esetében jellemzően a minősített eseteket az okozott kár nagysága határozza meg. A büntető törvénykönyv értelmező rendelkezései határozzák meg a lépcsőfokokat, hogy mikor kell az okozott kár nagysága alapján súlyosabb minősítésre váltani. E szerint a kár

  • ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb,
  • ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb,
  • ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős,
  • ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy,
  • ötszázmillió forint felett különösen jelentős.

Csalás esetében még kiemelendő, hogy bizonyos esetekben a passzív alany személye, illetve az elkövetés módja is minősítő körülmény lehet.

Csalás bűncselekmény legenyhébb formája, amikor az elkövető kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési értekhatárt meg nem haladó csalást bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, vagy jótékony célú adománygyűjtést színlelve követik el. Ebben az esetben a bűncselekmény vétség, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűnszövetség a társas bűnelkövetési alakzatok egyik formája, jelentését a büntető törvénykönyv határozza meg. A törvény értelmében bűnszövetség akkor jön létre, hogy ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet. Üzletszerűen pedig az követi el a bűncselekményt aki ugyanolyan, vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.

Az elkövető már bűntett miatt felel, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő akkor, hogy ha a csalás nagyobb kárt okoz, vagy a kisebb kárt okozó csalást bűnszövetségben, közveszély színhelyén, avagy üzletszerűen követi el.

Ehhez részben hasonlóan hasonlóan egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az az elkövető, aki csalással jelentős kárt okoz, vagy a nagyobb kárt okozó csalást bűnszövetségben, közveszély színhelyén, vagy üzletszerűen követi el. Itt a bekezdés egy újabb esettel egészül ki, mi szerint – az okozott kártól függetlenül – egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az az elkövető is, aki a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követi el.

A büntetés már két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés , hogy ha a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy a jelentős kárt okozó csalást üzletszerűen, közveszély színhelyél, vagy bűnszövetségben követik el. Legsúlyosabb esetben pedig öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy a különösen nagy kárt okozó csalást közveszély színhelyén, üzletszerűen, vagy bűnszövetségben követik el.

Mint az a fentiekből látható, a cselekmény minősítésén több évnyi szabadságvesztés is múlhat. Az okozott kár bizonyítási eljárása során a védelem nagyon sokszor összetett, és komoly szakmai tapasztalatot igénylő ügyvédi munka. A csalás miatt indult büntetőeljárások jellemzően egyébként komplex, professzionális szakértelmet igénylő ügyek, így mindenképpen igyekezzen csalásra, vagyon elleni bűncselekményekre specializált védőügyvéd szakembert megtisztelni bizalmával.