Az állatkínzás jogi értékelése a balotaszállási eset után

A kedvtelésből tartott állatok gyakran esnek áldozatául az emberi agressziónak. Háziasításuk következményeként, nem tanúsítanak ellenállást, nem működik természetes önvédelmi ösztönük az őket bántalmazó személyekkel szemben. Meddig tart az állattartó felelőssége? Mi minősül állatkínzásnak? Milyen szankciók várnak az állatkínzókra? A mai cikkünk részletesen foglalkozik az állatkínzás büntetőjogi megítélésével.

A büntetőjog az egyik legkeményebb eszköz az állam kezében arra, hogy állampolgárai társadalomra veszélyes magatartását szabályozza. Jelen cikkünk is kifejezetten az állatkínzás olyan súlyos formáival foglalkozik, amik már megütik a büntetőjogi védelem szintjét. Ellenben nem mehetünk el amellett, hogy

Állatvédelem közigazgatási eljárás során:

Az állatvédelmi jogszabályok nem kizárólag büntetőjogi szabályozás alá esnek. A gerinc szabályozást az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) adja. A törvény általánosságban kimondja, hogy az állatot a „jó gazda gondosságával” kell tartani. Ennél az általános megfogalmazásnál konkrétabb részletszabályokat is tartalmaz a jogszabály, melyek kitérnek az állat etetésére, mozgatására, tartásának helyére és körülményeire. Legenyhébb esetben, aki ezeket a rendelkezéseket megszegi közigazgatási eljárás keretében kerül felelősségre vonásra.  A közigazgatási eljárás a jegyző és szükség esetén állatorvos bevonásával zajlik, és az eljárás eredményétől függően a szankció lehet pénzbírság és/vagy az állatok elkobzása, biztonságos helyre szállítása.

Ennél egyszerűbb a helyzet, amennyiben állatmentő civil szervezet is részt vesz a hatósági eljárásban, és az állatát rossz körülmények között tartó tulajdonos nyilatkozatban lemond az állatról, így az hamarabb kerülhet szakértő kezekbe.

Állatvédelem a büntetőeljárásban:

A hatályos büntető törvénykönyv rendelkezése szerint állatkínzásról beszélünk ha valaki: gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, illetve gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi. Az ilyen magatartást a jogszabály két évi szabadságvesztéssel fenyegeti.

Súlyosabban rendeli büntetni a törvény – 3 évi szabadságvesztéssel fenyegeti –  azt az esetet, ha az állattartó az állatnak különös szenvedést okoz, vagy több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.

Nemrég értesülhettünk a hírekben arról, hogy egy idős hölgy az autója után kötötte kutyáját, aki rendszeresen megszökött tőle, és kilométereken át a nyakánál fogva húzta a jószágot addig, amíg egy másik autós felelősségre nem vonta a tettéért. Az állat feltehetően a sérüléseibe, kimerültségébe később belepusztult, de nem kizárható az sem, hogy a legyengült állatot élve temette el tartója.

Jelen cikkünkben az állattartó nyilatkozatait nem értékeljük mélyrehatóan, azon kívül, hogy kifejezte azt, hogy nem bánta meg tettét, és hogy korábban ezt egy lóval is megcsinálta, a cselekményének értékelése során maximum súlyosbító tényezőként jöhet számba, szakmai szempontból maga a cselekmény elég ahhoz, hogy következetes állást foglaljunk az eset kapcsán.

Az az érv, hogy a kutya így lett megbüntetve azért, mert elszökött, az erkölcsi elítélésen túl jogi szempontból is aggályos. A fent ismertetett Ávtv. rendelkezései szerint a gazdának kell biztosítania olyan helyet az általa tartott állat számára, ahonnan nem tud elszökni. Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy az általunk tartott eb szökésre hajlamos, akkor különösen körültekintőnek kell lennünk a kertünket övező kerítéssel kapcsolatban. Ezen felül lehetőség van a kutyákat kennelben tartani (meghatározott napi mozgásigényük kielégítése mellett) ami biztos megoldást jelent a szökésre hajlamos kutyák fékentartására.

Az állat gépjármű után kötése során a jószág egy ideig próbál az autó sebességével lépést tartani. Miután a folyamatos rohanástól ereje elfogy és kimerül, összeesik, és onnantól kezdve vonszolja maga után a jármű kimúlásáig. Az állaton ilyenkor keletkező horzsolásos sérülések, és a talppárnák vérzése, felszakadása egyértelmű bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy mekkora távolságon és milyen időn keresztül vonszolta az állatot.

Mi a büntetőjogi jelentősége ezeknek a szörnyű részleteknek?

Amikor a nyomozóhatóság állatkínzás ügyében nyomoz, a törvényi tényállás elemeit vizsgálja. Jelen esetben azt a bántalmazó magatartást, ami az állat kimúlásához vezetett. A gépjármű után kötés, illetve az élve eltemetés olyan különösen kegyetlen megvalósulási módja a bűncselekménynek, ami bizonyítottság esetén alkalmas arra, hogy a súlyosabban büntetni rendelt alakzatát valósítsa meg az állatkínzásnak.

Magyarországon a felelősségteljes állattartás még tanulócipőben van. Amellett a megfontolás mellett, hogy a tartott állat az állattartó tulajdona, fel kell építeni azt a gondolkodásmódot is, hogy az állattartás kiemelten nagy felelősséggel jár, hiszen egy háziasított állat nem képes önmaga ellátására, nem hozhatja meg életének saját szabályait, életének minden pillanatában az embertől függ és rá van utalva. Ez eszköz az ember kezében arra, hogy a kedvtevésből tartott állatát kedve szerint foglalkoztassa, azonban kötelesség is, hogy a számára legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülmények között tartsa.

Nagyon fontos szempont, hogy a társadalmi berendezkedésünk alapján az ember az állat fölé helyezi magát. Ezt sokan az állatokkal szemben tanúsított agresszió igazolására használják fel. Álláspontunk szerint pedig az ember állat fölé helyezése azért indokolt és helyes, mert az embernek kell lennie annak, aki vigyáz gondoskodik, és felügyel az állatra méghozzá emberségesen. Nem elhanyagolható, az a tény sem, hogy ha nem szab gátat a társadalom annak, hogy egyes emberek kedvükre kínozzanak és öljenek meg olyan lényeket, akik számukra kiszolgáltatott helyzetben vannak, akkor ilyen emberek hogyan viselkednek a társadalom további, kiszolgáltatott lényeivel például az idős vagy beteg emberekkel, vagy éppen a gyermekekkel.